Başvurular

Kayseri Üniversitesi 09-13 Aralık’ta 40 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Kayseri Üniversitesi 09-13 Aralık’ta 40 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!, iş başvuruları bölümünde Kayseri Üniversitesi 09-13 Aralık’ta 40 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kayseri Üniversitesi 09-13 Aralık’ta 40 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kayseri Üniversitesi 09-13 Aralık’ta 40 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 09 Aralık 2019 tarihi itibari ile Kayseri Üniversite Rektörlüğünün personel alım ilanını paylaşımı yaptı. ‘’Kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayına giren ilana göre Kayseri Üniversitesi en az ilköğretim mezunu 33 temizlik personeli ve en az lise mezunu 7 güvenlik görevlisi olmak üzere kura ile 40 personel alımı yapacak.

Personel alımları İŞKUR şubelerinden şahsen yahut İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacaktır. Bunun için her adayın İŞKUR’a kayıtlı olmaları ve aşağıda gösterilen şartları taşıması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

Her aday, İŞKUR’da yayına giren listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü isteklerinde son başvuru tarihi saygınlığıyla gösterilen bölümlerden mezun olmaları veya gösterilen bölümlere ilişkin istediğimiz belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda alakalı mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Vardiyalı yahut dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin yahut işyerinin gerektirdiği durumlarda, olabilecek olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet yahut belge de dikkate alınarak diğer iş yahut alanlarda da çalıştırılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Düzenlenen Temizlik, Hijyen, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İletişim Becerilerini İçeren Toplamda En Az 80 Saat Süreli Sertifikaya Sahip Olmak.

KPSS Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü ve Sözlü Sınav Yapılacaktır.)

Katılım Belgesi Sertifika Olarak Kabul Edilmeyecektir.

İhtiyaç halinde Görev Yeri rektörlükçe değiştirilebilecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

5188 Sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile Tamamlamış Olmak (Temel Eğitim Sonrası Çalışma Süresi Dolanlar İçin Yenileme Eğitiminin Yapılmış Olup, Kimlik Kartı Süresinin Dolmasına En Az (1) Bir Yıl Kalmış Olması) Ve Valiliklerce Verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca tertip edilen iş sağlığı ve güvenliği ile iletişim becerilerini içeren toplamda en az 50 saat süreli sertifikaya sahip olmak.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş rakamının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile bunun bunun yanında aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi neticesinde tespit edilen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) açıklamalur. Bu açıklama tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve alakalılerin adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme kabiliyeti alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla alakalı olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sınavlar neticesinde asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.kayseri.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini gösterilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.personeldb.kayseri.edu.tr/) istediğimiz belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

Diploma yahut geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Fotoğraf (4 adet)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Koruma ve Güvenlik Görevlileri için; güvenlik kimlik kartı fotokopisi (onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Özel Koşul olarak istediğimiz sertifikanın fotokopisi (onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Sağlık Raporu (Sınav neticesinde başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlileri için; güvenlik kimlik kartı fotokopisi (onaylı veya aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Kayseri Üniversitesinin İŞKUR internet sitesi üzerinden paylaşımı yaptığı remi ilanları görüntülemek ve hemen online başvuru yapmak için öncelikli olarak burayı tıklayınız ve ardından, açılan sayfada bulunan ‘’işyeri ünvanı’’ yazan kısmına ‘’ KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI’’ yazısını kopyalayıp yapıştırın ve ardından ‘’ara’’ butonuna basın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu