Başvurular

Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kuşadası Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

kusadasi-belediyesikusadasi-belediyesi

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,Ünvan adedi, öğrenim durumu gösterilen 1 (BİR) adet tam zamanlı anlaşmali AVUKAT alımı yapılacaktır.

SIRA NO ÜNVANI ADET SINIFI EĞİTİM DURUMU

1AVUKAT1AH 4 Yıllık Hukuk Fakültesi Mezunu

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek etapta yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi : 12.09.2014 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve vazifeye başlatılmaz.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.kusadasi-bel.tr) yayına girecektır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde gösterilen şartları taşımak.

2-Üniversitenin alakalı bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla anlaşmasi bulunmamak.

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık poblemleri bulunmamak.

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis yahut 6 aydan fazla yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

5-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

6-Kuşadası ilçesi sınırları içersinde ikamet ediyor olmak.

7-İyi Derecede İngilizce ve Almaca biliyor olmak

BAŞVURU SEKLİ:

Adayların 08.09.2014 – 10.09.2014 tarihleri içinde saat 17:00′ ye kadar Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı yahut fotokopisi.

2-Nüfus cüzdan fotokopisi.

3-Sağlık Raporu.

4-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

5-Askerlik Durum Gösterir Belge(erkek adaylar için)

6-Adli Sicil Belgesi

7-Özgeçmiş CV

Özer KAYALI

Kuşadası Belediye Başkanı

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 12.09.2014 Saat: 10: 00

Yer : Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu

Tüm Duyurular için tıklayınız..


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu