Başvurular

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İzmir-Kâtip-Çelebi-Üniversitesiİzmir-Kâtip-Çelebi-Üniversitesi

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen yahut açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşkıymetliği kabul gören bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen yahut açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu yahut lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl profesyonel olmak
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile alakalı iki yıl profesyonel olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş, İki adet fotoğraf
Onaylı Nüfus Cüzdanı örneği,
Onaylı Lisans diploması fotokopisi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yüksek Lisans yaptığını gösteren öğrenim belgesi,
Onaylı Resmi transkript (Lisans),
Yabancı Dil Belgesi (YDS’den en az 50 puanı olmak yahut eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak)
ALES belgesi fotokopisi (ALES yapıldığı tarihten bu yana üç yıl süreyle geçerlidir.),
Erkek adaylar için askerlikle alakalı terhis, tecilli yahut muaf olduğunu söyleyen onaylı belge,
Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar yahut ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
Adaylar Başvuru formunu doldurarak (mutlaka başvurdukları ilan numarasını altını çizerek) şahsen yahut postayla başvuracaklardır.(Başvuru formu için TIKLAYINIZ),
Adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabileceklerdir,
Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik yahut onaysız belgeli başvurulardan ve postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://sbf.ikc.edu.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim personelleri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında yahut başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamı içinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile tespit edilen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu