Başvurular

İzmir Dikili Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı

İzmir Dikili Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde İzmir Dikili Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. İzmir Dikili Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İzmir Dikili Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

dikili-belediyesidikili-belediyesi

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvanı,derecesi adedi ,cinsiyeti öğrenim durumu iş deneyim süreleri tespit edilen 1 adet tam zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek ,genel kültür,yetenek,ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların başvuru yahut atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve vazifeye başlatılmaz.Göreve başlatılmış olsalar dahi anlaşmaleri iptal edilir.Bu bireyler hiçbir hak iddia edemezler ve hakların 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin A Fıkrasında gösterilen şartları taşıyor olmak.

Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak, başka bir kurumda anlaşmasi bulunmamak.

Sağlık yönünden herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak.

İzmir İl sınırları içersinde ikamet ediyor olmak,

Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

Mesleğinde en az 2 yıllık tecrübesi olmak.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi

T.H. Şehir Plancısı 7 1 Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (En az 4 Yıllık Lisans)

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular 11.09.2014 günü saat:17.00 a kadar Dikili Belediyesi Personel İşleri Amirliğine yapılacaktır. Faks, posta ve Elektronik Posta(e-Mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı yahut onaylı fotokopisi.

2-Nüfus cüzdan aslı yahut fotokopisi.

3-Sağlık Raporu.

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5-Yerleşim yeri belgesi.

Not: Başvuru sırasında istediğimiz belgeleri hazırlayanlar Dikili Belediye Başkanlığı Personel İşleri Amirliğine bir dilekçe ve özgeçmişleri (CV)ile müracaat edebilirler.

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi 12/09/2014-Saat:14.00


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu