Başvurular

Yüksek Seçim Kurulu’ndan Açıklama! Şartlara Uyan 103 Personel Alınacak

Yüksek Seçim Kurulu’ndan Açıklama! Şartlara Uyan 103 Personel Alınacak, iş başvuruları bölümünde Yüksek Seçim Kurulu’ndan Açıklama! Şartlara Uyan 103 Personel Alınacak ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Yüksek Seçim Kurulu’ndan Açıklama! Şartlara Uyan 103 Personel Alınacak ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Yüksek Seçim Kurulu’ndan Açıklama! Şartlara Uyan 103 Personel Alınacak

Yüksek Seçim Kurulu yeni bir açıklama yaptı. Buna göre  90 Zabıt Katibi, Ankara’da görev yapacak, 10 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 3 de Şoför alımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmak isteyen adaylar 18.10.2021 tarihinde mesai bitimine kadar başvurularını iletebilir. İlanın genel şartları…

Genel Şartlar

 

– Türk vatandaşı olmak,
– İlk kez Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
– Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan çeşitlerinden en az 70 puan almış olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu