Başvurular

Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 personel alımı yapıyor 2022

Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 personel alımı yapıyor

Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tarım Kredi ilan kapsamı içinde 15 personel alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 24 Haziran ile 5 Temmuz 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Tarım Kredi Erzurum Bölge Birliği 15 Personel Alımı İlanı 2019

Erzurum Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda gösterilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 18.07.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (18.07.1989 ve ardından doğanlar müracaat edebilirler.)
 • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak yahut tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis yahut altı ay veya daha fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 • Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Tablo I, Tablo II ve Tablo III’de gösterilen özel şartları taşıması gerekmektedir.

Erzurum Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) sınırları içinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Misal verilecek olursa, 3 yıl boyunca Ağrı’da ikamet eden fakat son 2 aydır Erzurum’da ikameti bulunan adayın başvurusu Erzurum ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM aracılığıyla 21 Mayıs 2017 – 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, bunun bunun yanında adayların, Tablo I’de gösterilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM aracılığıyla 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, bunun bunun yanında Tablo-II’de gösterilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabileceklerdir. (

Başvuruda bulunacak adayların; Diploma yahut Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.)

Mülakat neticesinde başarılı bulunarak vazifeye başlatılmaları halinde, başlatıldıkları tarihten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi yahut Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav neticesinde alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş anlaşmaleri sonlandırılabilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde bulunan iş talep formlarının açıklama bölümünde gösterilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Önlisans mezunu olarak başvuruda bulunan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için, Kurumumuza başvuru tarihi itibariyle herhangi bir Lisans programından mezun olmamaları gerekmektedir. Hem Önlisans, hem de Lisans programlarından mezun olan adayların Önlisans mezunu olarak yaptıkları başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumun ardından tespit edilmesi halinde vazifeye başlatılan adayların iş anlaşmaleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak sona erdirilecektır.

Erzurum Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Lisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda bulunan işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo I için Tıklayınız.

Erzurum Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda bulunan işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo II için Tıklayınız.

Erzurum Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Ziraat Mühendisi kadrosunda bulunan işe alınacak adaylar için kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo III için Tıklayınız.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

24.06.2019 tarihinde ekranlara gelecek olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 05.07.2019 günü saat 18.00’e kadardır. Başvurular, aşağıda irtibat adresi gösterilen Erzurum Bölge Birliği aracılığıyla alınacaktır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istediğimiz belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Erzurum Bölge Birliğine yapabileceklerdir, Erzurum Bölge Birliği dışındaki Bölge Birliklerimiz başvuru kabul etmeyecektir.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Müracaat / İrtibat Adresi:

Erzurum Bölge Birliği : Atatürk Bulvarı Yunus Emre Mah. Yenişehir Kavşağı NO:1 25070 Palandöken-ERZURUM

Telefon : 0 442 315 60 37

İş Talep Formları:

Kooperatif Görevlisi İş Talep Formu için tıklayınız.

Ziraat Mühendisi İş Talep Formu için tıklayınız.

Adaylar, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,
 • Yüksek Öğrenim Diplomasının yahut Mezuniyet Belgesinin aslı yahut onaylı örneğini,
 • Kendisinin yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden herhangi biri) son 6 aydır, Erzurum Bölge Birliğine bağlı illerin sınırları içinde (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu,
 • Son altı ay içinde çektirilmiş 2 adet 4,5×6 ebadında fotoğrafını,
 • Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesi olmayanlar) olarak başvuruda bulunacak adaylar için KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç Belgesi
 • Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)
 • Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii yahut Toptancı İzin Belgesini yahut bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi,
 • Adli sicil kayıt belgesini,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, istediğimiz belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Erzurum Bölge Birliğinde yaptırabilecek olup, e-devlet üzerinden alınabilen barkotlu evraklar da kabul edilecektir.

Kurumumuza şimdiye kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş istekleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içinde değerlendirilmek üzere, Bilgi ve Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2017 yılı KPSS (Lisans) yahut 2018 yılı KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, Önlisans mezunu adaylar için ise 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir.) KPSS puanları ışığında en yüksek miktarda olandan başlanarak sıralanacak olup, her il için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

İstihdam edilecek Ziraat Mühendisi rakamının 5 katı mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak Ziraat Mühendislerinin belirlenmesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olan Ziraat Mühendislerinin mülakat sırası ise Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi sınavında yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle belirlenecektir.

Böylelikle mülakat için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde bu sayı (5 katı), Bitki Koruma Ürünleri Bayilik yahut Toptancı izin Belgesi olmayıp da KPSS (2017/2018 KPSS-P3 puan türü) sınavından en yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle tamamlanacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine bunun bunun yanında yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat neticesinde başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde bulunacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav fiyatının yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir neden olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır. Ayrıca kurumca yayınlanmış tüm ilanlara Tarım Kredi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu