Başvurular

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alacağını Açıkladı 2022

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alacağını Açıkladı

Isparta ilimizde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi paylaştığı iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamı içinde hemşire, fizyoterapist ve diğer personel alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde 55 anlaşmali 4/B personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana ilanın gazetede yayına girdiği tarihten bu yana 15 gün içinde başvuru yapmak durumundadırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Başvuru Sonuçları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz, Hastane Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da bulunan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlara anlaşmali personel alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda bulunmaktadır.

 • Başvuru yapacak adaylar yukarıda gösterilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlarında KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak ,
 • Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2’nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
SIRA

Nu.

UNVANI BÜTÇE

TÜRÜ

BİRİMİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

20 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri yahut Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
2 Hemşire Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

20 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri yahut Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

-3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

3 Fizyoterapist Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
4 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

4 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

-5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

5 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1 Odyoloji Lisans Programlarından mezun olmak.
6 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

3 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
7 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

3 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi

Laboratuar Teknikleri, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

8 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
9 Diğer

Sağlık

Personeli

Özel Bütçe Üniversite

Hastanesi

Başmüdürlüğü

1 Perfüzyon alanında lisans programından mezun olmak yahut lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak yahut Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinden Sağlık Bakanlığınca onaylı perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir belgesine sahip olmak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Müracaatlar ilanın gazetede paylaştığı tarihten bu yana 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda gösterilen unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini altını çizerek, yukarıda istediğimiz belgeler ile birlikte (onaylı yahut aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta, Fax yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat zamanının son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir. Adaylardan başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru formu,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi,
 • 2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.
 • Mesleki tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü)
 • Perfüzyonist yetki belgesi(Sağlık Bakanlığınca Onaylı)

Başvuru Sonuçları

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kazananlardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Bu makalemizde Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu