Başvurular

Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022

Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayınlandı

Kars ilimizde yer almakta olan Kafkaf Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kafkaf Üniversitesi ilan kapsamı içinde hemşire, sağlık teknikeri, ebe, diğer sağlık personeli ve eczacı alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylara yazımız devamından varabilirsiniz.

 • Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da bulunan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası ikaznca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlarda anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belgi geçerlidir.)
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması neticesinde, güvenlik soruşturması atanmaya engel bir durum bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

 • Adayların 2016 KPSS(B) grubu puanı esas alınacaktır.
 • Adaylardan 2016 KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • Aranılan nitelikler bölümünde gösterilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,
POZİSYO N SIRA

NO

ÜNVANI KADRO

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 18 Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi yahut Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 15 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
3 Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak,

Yeni Doğan Sertifikasına sahip olmak yahut 1 yıl Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek

4 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

Diyaliz Sertifikasına sahip olmak yahut 1 (Bir) yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.

5 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

En az bir yıl Onkoloji Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.

6 Sağlık Teknikeri 1 Radyoloji Bölümü yahut Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak
7 Ebe 2 Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümünden mezun olmak
8 Ebe 2 Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak
9 Eczacı 2 Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak, bu pozisyona başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ikaznca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday rakamının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup bunun bunun yanında açıklama yapılacaktır.
10 Diğer Sağlık Personeli 1 Perfüzyonist alanında Ön Lisans Mezunu olup, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak yahut Lisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak veya Lisans mezunu olup, Perfüzyon Yüksek Lisans Programından mezun olmak.
11 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak
12 Diğer Sağlık Personeli 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezun olmak

Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler nelerdir?

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden bu yana 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle;

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız)
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)
 • Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Aranılan nitelikler bölümünde gösterilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir)
 • 1 adet (3,5×4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği yahut beyanda olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihinden bu yana beş iş günü içinde www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilecek, kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Lakin Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden bu yana 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu neticelendiğı taktirde yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden bu yana 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu zaman zarfında vazifeye başlamayanlar haklarını kaybederler İlanda bulunan pozisyonlardan yalnızca birine müracaat edilecektir.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telf. 0474 225 11 50 / 1042-1049

Bu makalemizde Kafkaf Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu