Başvurular

İBB 420 sözleşmeli personel alımı yapıyor 2022

İBB 420 anlaşmali personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde İBB 420 anlaşmali personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İBB 420 anlaşmali personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

İBB 420 anlaşmali personel alımı yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya bilinen kısa adı ile İBB, yeni personel alımlarına sürdürmekte. İBB yayınlamış olduğu iş ilanı ile 420 anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İBB ilan kapsamı içinde; avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, ebe, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, tercüman, arkeolog, sanat tarihçisi, tekniker, teknisyen, programcı, eğitmen alımı yapacaktır. Adaylar ilana 17 Aralık 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Atama Yapılacak Pozisyona İlişkin Görev Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla anlaşmali personel alınacaktır. Alımlarda KPSS şartı yoktur yani KPSS’siz personel alımı yapılacaktır.

Sıra

No

Pozisyon Pozisyon

Adedi

Niteliği / Atamaya Esas Olan

Alan

Yabancı Dil Şartı YDS

Puanı

1 Avukat 10 Hukuk lisans programından mezun olmak
2 Sosyal

Çalışmacı

4 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler yahut Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak
3 Psikolog 2 Psikoloji lisans programından mezun olmak
4 Fizyoterapist 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak
5 Hemşire 28 Hemşirelik yahut Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak
6 Ebe 3 Ebelik lisans programından mezun olmak
7 Çocuk

Gelişimcisi

2 Çocuk Gelişimi yahut Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak
8 Mühendis 50 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
9 Mühendis 2 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
10 Mühendis 9 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
11 Mühendis 3 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
12 Mühendis 20 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık,

Harita Mühendisliği yahut Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak

YDS – İngilizce En az 60 puan
13 Mühendis 6 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği yahut Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
14 Mühendis 6 İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
15 Şehir Plancısı 20 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
16 Mimar 20 Mimarlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
17 Peyzaj

Mimarı

4 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
18 Matematikçi 4 Matematik, Matematik- Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
19 İstatistikçi 4 İstatistik lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan
20 Ekonomist 18 Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve

İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak

YDS – İngilizce En az 60 puan
21 Tercüman 2 Mütercim-Tercümanlık yahut Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 90 puan
22 Arkeolog 2 Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak
23 Sanat

Tarihçisi

3 Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak
24 Programcı 4 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet),

Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

25 Tekniker 15 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
26 Tekniker 12 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
27 Tekniker 10 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak
28 Teknisyen 13 Ortaöğretim Kurumlarının Harita- Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları yahut İnşaat Teknolojisi Alanı – Harita ve

Kadastro Dalından mezun olmak

29 Teknisyen 12 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak
30 Eğitmen 35 Bilişim Teknolojileri
31 Eğitmen 12 Almanca YDS – Almanca En az 80 puan
32 Eğitmen 1 Çince YDS – Çince En az 80 puan
33 Eğitmen 1 Farsça YDS – Farsça En az 80 puan
34 Eğitmen 3 Fransızca YDS – Fransızca En az 80

puan

35 Eğitmen 25 İngilizce YDS – İngilizce En az 80 puan
36 Eğitmen 1 İspanyolca YDS – İspanyolca En az 80 puan
37 Eğitmen 1 İtalyanca YDS – İtalyanca En az 80 puan
38 Eğitmen 1 Japonca YDS – Japonca En az 80 puan
39 Eğitmen 1 Korece YDS – Korece En az 80 puan
40 Eğitmen 2 Rusça YDS – Rusça En az 80 puan
41 Eğitmen 2 Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak
42 Eğitmen 10 Grafik
43 Eğitmen 11 Muhasebe ve Finansman
44 Eğitmen 24 Müzik

Başvuru Şartları Nelerdir?

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve ardındanki tarihlerde doğanlar),

Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı aracılığıyla hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.

İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurt dışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı aracılığıyla hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eş kıymetliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri içinde

https://www.turkiye. gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa bunun bunun yanında not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • (Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) – YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri içinde, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar içinden, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama ardından en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon rakamının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye. gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri içinde Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve kabiliyetlerini ölçecek biçimde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile
 • Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Sözlü sınav; yukarıda gösterilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek miktarda olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından bu yana üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla üç gün içinde neticelendirılarak alakalısine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Atama Yapılacak Pozisyona İlişkin Görev Yeri

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) bunun bunun yanında bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında yahut ardından gerçeğe aykırı yahut eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek alakalıler ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Bu makalemizde İBB aracılığıyla yapılacak olan 420 personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi işe alımları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu