Başvurular

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Fırat Kalkınma Ajansı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Fırat Kalkınma Ajansı ilan kapsamı içinde 6 uzman ve 2 destek personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar 25 Ağustos ile 15 Eylül 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvurusu 2017

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017

TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’ na, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayına giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birimde ve/yahut ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek ve seyahat engeli olmayan bireyler içinden 6 (altı) Uzman ve 2 (iki) Destek personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların aşağıda gösterilen genel şartlar ile birlikte özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak yahut müthiş hal zamanında alınan önlemler sebebiyle görevlerine son verilmemiş olmak,
 • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış yahut askerlik hizmetinden muaf tutulmuş veya en az 1 (bir) yıl süre ile askerlik hizmetinin tecil edilmiş olması durumlarından herhangi birinde bulunmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, ülkeler arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) yahut Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış yahut buna denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören ülkeler arası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde gösterilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK aracılığıyla yalnızca lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 18/2’de kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça belirtildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat ikaznca olabilecek değildir.

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla 2016 yahut 2017 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen alakalı puan çeşitlerinden en az 80 puan almış olmak,

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN

PUANI

Hukuk KPSS P3, P11, P20 yahut P79 80
İktisat KPSS P3, P9, P18, P22, P28 yahut P98 80
Maliye KPSS P3, P24, P35, P41, P49 yahut

P52

80
İşletme KPSS P3, P16, P19 P23, P27, P29,

P99 yahut P116

80
Kamu Yönetimi KPSS P3, P30 yahut P37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS P3, P33, P36 yahut P112 80
İstatistik KPSS P3, P25, P75 yahut P111 80
Çalışma Ekonomisi ve

Endüstriyel İlişkiler

KPSS P3, P14 yahut P48 80
Matematik KPSS P3, P4 yahut P 5 80
Sosyoloji KPSS P3, P4 yahut P5 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS P3, P4 yahut P5 80
Mimarlık/Mühendislik KPSS P1, P2, P3, P4 yahut P5 80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, ülkeler arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) yahut Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış yahut buna denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören ülkeler arası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde gösterilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK aracılığıyla yalnızca lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 18/2’de kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça belirtildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının

Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat ikaznca olabilecek değildir.

c) Başvuru tarihi saygınlığıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi yahut özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek biçimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

¦ Planlama, Programlama,

¦ Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

¦ Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

¦ İzleme ve Değerlendirme,

¦ Tanıtım, Danışmanlık,

¦ Şehircilik ve Çevre,

¦ Araştırma-Geliştirme,

¦ Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

¦ Finansman,

¦ İnsan Kaynakları Yönetimi,

¦ Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde yahut birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

¦ Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir yahut birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, geniş bir şekilde pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı hususunda deneyim sahibi olmak

ve bunu belgelendirebilmek,

¦ Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, geniş bir şekilde pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,

¦ Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile alakalı mevzuat,

¦ Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,

¦ Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), ülkeler arası yatırım, ülkeler arası ticaret, ülkeler arası fonlar,

¦ Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

¦ Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,

¦ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları.

¦ Hibe yahut mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

¦ Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

¦ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

¦ Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) hususunda deneyim/bilgi

sahibi olmak,

¦ Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve ülkeler arası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

¦ Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

¦ Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım

stratejileri,

¦ Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

¦ Akıllı kent sistemleri uygulamaları,

¦ Lojistik,

¦ Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması hususunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,

¦ Maden ürünleri ve madencilik ile alakalı işler,

¦ Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

¦ Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3.DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 3.1. Muhasebe Görevlisi (1 Kişi)

a) KPSS ile başvuracak adaylar için; üniversitelerin Muhasebe, Maliye, İktisat veya İşletme bölümlerinden yahut bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla 2016 yahut 2017 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu yahut özel sektör kuruluşunda en az 3 (üç) yıl muhasebeci yahut mali müşavir olarak fiilen başarılı çalışmış olmak,

3.2. Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi (1 Kişi)

a) KPSS ile başvuracak adaylar için; üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi yahut dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla 2016 yahut 2017 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi yahut dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu yahut özel sektör kuruluşunda alakalı alanda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.3.Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan şartların bir yahut birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

¦ Muhasebe Görevlisi alımı için SMMM belge sahibi olmak,

¦ Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi alımı için; iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, grafik tasarım vb. alanlarda belgelendirilebilir deneyim ve

sertifikasyona sahip olmak,

¦ Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) yahut Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış yahut buna denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören ülkeler arası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde gösterilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

¦ Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/yahut Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve AB Destekli Bölgesel Kalkınma projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak,

¦ MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi kullanır olmak,

¦ Mesleki deneyimle alakalı özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek,

¦ Kamu yahut Özel Kesimde yukarıda gösterilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak,

¦ Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, girişimcilik vb. konularda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

¦ Askerliğini yapmış olmak ve bunu belgelemek,

¦ Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. İş Talep Formu (Ek1),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti,
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS/KPDS) sonuç belgesinin veya buna denk kabul gören geçerlik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan sınavlara ait yabancı dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti,
 4. 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş ve bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış olmalı),
 5. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Özgeçmiş,
 7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti yahut e- Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı,
 8. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2016 yahut 2017 senelerında yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti,
 9. KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise, iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı yahut noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge veya kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma zamanını gösterir belge getirilmesi zorunludur),
 10. Yukarıda gösterilen tercih nedenlerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları yahut noter tasdikli suretleri, veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
 11. Fırat Kalkınma Ajansında, söz konusu pozisyonda çalışmak hususundaki amacını, kararlılığını, kurum ile kişisel kariyer içinde kurulan ilişkiyi özetleyen Niyet Mektubu

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 / 09 / 2017 tarihi saat 18:00’a kadar “T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA” adresine elden teslim etmeleri yahut son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta/kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sınava Başvuru Yeri Ve Sınav Yeri Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA

Tel : (422) 212 87 98 – 99

Faks: (422) 212 87 97

Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri Başlangıç: 25 / 08 / 2017 – 08:00

Bitiş : 15 / 09 / 2017 – 18:00

Sınav Şekli Sözlü Sınav
Sınava Katılmaya Hak Kazanan

Adayların İlanı

27 / 09 / 2017
Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi 04 – 06 / 10 / 2017

6. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın alakalı bölümlerinde bulunan tercih nedenleri 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayına giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama neticesinde alınması hedeflenen personel rakamının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek uzman personel adaylarının isimleri 27 / 09 / 2017 tarihinden bu yana Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.fka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 04-06 / 10 / 2017 tarihlerinde, 08:30-18:00 saatleri içinde Ajans merkezi olan Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, gösterilen yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu aracılığıyla sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş neticelendirma kabiliyeti gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilecek, tercih sebebi sayılan hususlar da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu konuları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik hemen hemensı sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Lakin, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından yüksek ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar içinden, boş pozisyon rakamının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan vazifeye başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar ile ilgili 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete’de yayına giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin alakalı hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda hemen hemen başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde

(http://www.fka.gov.tr) ilan edilecek ve bunun bunun yanında sınav sonucu, vazifeye başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 22. maddesi ikaznca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği yahut gerçeğe aykırı beyanda olduğu veya Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla anlaşma yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerle anlaşma yapılmış olsa dahi anlaşmaleri derhal feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

9. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, alakalılerin vazifeye başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans aracılığıyla kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı olabilecek mücbir nedenler olmaksızın 15 gün içinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir nedenle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı olabilecek mücbir nedenler sebebiyle vazifeye başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı neticesinde başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin anlaşmasi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu aracılığıyla, terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette olduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut gruplara kullanıcı hesabı, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi etapta olursa olsun iptal edilir. Adayla anlaşma imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu anlaşma derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir

Kamuoyuna ilanen açıklamalur. Bu makalemizde Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla yayına giren personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri, şartları gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu