Başvurular

EPDK 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

EPDK 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde EPDK 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. EPDK 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

EPDK 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu veya bilinen kısa adı ile EPDK yayınlamış olduğu ilan ile 20 anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. EPDK personel alımı ilanı kapsamı içinde enerji uzman yardımcısı alımı yapacaktır. EPDK adaylar için enerji uzman yardımcılığı giriş sınavı gerçekleştireceğini duyurmuştur. Adaylar ilana 17 Nisan 2017 ile 24 Nisan 2017 tarihleri içinde iş başvurusu yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylar haberimiz devamında bulunmaktadır.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 20 Personel Alımı İlanı 2017
  • EPDK Personel Alımı Başvurusu 2017
  • EPDK Uzman Yardımcılığı Sınavı 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 20 Personel Alımı İlanı 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla 22 – 26 Mayıs 2017 tarihleri içinde Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
  • Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  • Son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından ( 04/05 Temmuz 2015 yahut 22/29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS) V inci maddede gösterilen puan çeşitlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),
  • En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede gösterilen fakülte yahut alakalı bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte veya alakalı bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış fakülte yahut okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanlar başvurusu geçersiz sayılacaktır.

EPDK Personel Alımı Başvurusu 2017

24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23:59 ‘a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların bunun bunun yanında diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. İlanda gösterilen zaman zarfında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda gösterilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur. Ayrıca, bu biçimde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavı yapılacak 20 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki biçimdedir:

Öğrenim Dalları Kontenjan Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

KPSS Puan

Türü

Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği/Enerji Sistemleri Mühendisliği/Elektromekanik

Mühendisliği

9 36 KPSSP5
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 1 4 KPSSP5
Harita Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği/

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2 8 KPSSP5
İşletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği 2 8 KPSSP5
Hukuk 4 16 KPSSP103
İşletme/ İktisat/Kamu Yönetimi/

Maliye/Uluslararası İlişkiler

2 8 KPSSP82
Toplam 20 80

EPDK Uzman Yardımcılığı Sınavı 2017

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklardır. Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak gösterilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

III inci maddede yer verilen usulle tespit edilen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır. Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı açıklamasunda gösterilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda gösterilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş yahut daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı açıklamasunda gösterilen uzman yardımcısı kadro rakamının yarısını geçmemek üzere Komisyon aracılığıyla tespit edilen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten bu yana bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçları bilgilendirmesi yapılırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte bulunacaktır. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde yalnızca başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden bu yana yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden bu yana Komisyon aracılığıyla en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

EPDK 20 enerji uzman yardımcısı alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Harici olarak kurum aracılığıyla yayınlanmış olan bütün ilanlara EPDK iş ilanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu