Başvurular

Antalya’da İkamet Edenler! 125 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu İçin Son 2 Gün!

Antalya’da İkamet Edenler! 125 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu İçin Son 2 Gün!, iş başvuruları bölümünde Antalya’da İkamet Edenler! 125 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu İçin Son 2 Gün! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Antalya’da İkamet Edenler! 125 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu İçin Son 2 Gün! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Antalya’da İkamet Edenler! 125 İtfaiye Eri Alımı Başvurusu İçin Son 2 Gün!

İtfaiye eri olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği ilanlar yayınlanmaya sürdürmekte. En son Antalya Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla açılan ilana göre 125 itfaiye eri alımı yapılacak KPSS sınavından en az 55 puan alan adayların kabul edileceği alım için son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Antalya Belediyesi itfaiye eri alımı ayrıntı kısmı…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle
hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● Sağlık yönünden kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
● İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu