Başvurular

Sosyal Güvenlik Kurumu 55 personel alımı yapıyor 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu 55 personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu 55 personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu 55 personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Sosyal Güvenlik Kurumu 55 personel alımı yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu veya bilinen kısa adı ile SGK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. SGK ilan kapsamı içinde proje destek ekibi önderi, proje destek ekibi önder yardımcısı, ihale ve satın alma uzmanı, insan kaynakları uzmanı, iletişim ve görünürlük uzmanı, kıdemli muhasebeci, muhasebeci asistanı, merkez proje asistanı, yerel destek ekibi önderi, idari işler uzmanı, yerel proje asistanı alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde 55 personel alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personel Alımı İlanı 2019

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ortaklaşa finanse edilen “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje boyunca tam zamanlı anlaşmali personel istihdam edilecektir.

Projenin amacı iş gücü piyasasından çekilme riski olan ufak çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla iş gücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmektir.

Seçme sınavı neticesinde başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş anlaşmasine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamı içinde belirli süreli iş anlaşmasi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmeler en fazla 33 ay için yapılacak olup, proje süresiyle sınırlıdır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla alakalı bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır

POZİSYON KİŞİ

SAYISI

GÖREV

YERİ

Proje Destek Ekibi Lideri 1 Ankara
Proje Destek Ekibi Lider Yardımcısı 1 Ankara
İhale ve Satın Alma Uzmanı (Merkez Destek Ekibi) 1 Ankara
İnsan Kaynakları Uzmanı (Merkez Destek Ekibi) 1 Ankara
İletişim ve Görünürlük Uzmanı (Merkez Destek Ekibi) 1 Ankara
Kıdemli Muhasebeci (Merkez Destek Ekibi) 1 Ankara
Muhasebeci Asistanı (Merkez Destek Ekibi) 1 Ankara
Merkez Proje Asistanı (Merkez Destek Ekibi) 8 Ankara
Yerel Destek Ekibi Lideri 8 İstanbul (2 kişi)

Ankara (1 kişi)

Antalya (1 kişi)

Bursa (1 kişi)

İzmir (1 kişi)

Elazığ (1 kişi)

Malatya (1 kişi)

İdari İşler Uzmanı (Yerel Destek Ekibi) 8 İstanbul (2 kişi)

Ankara (1 kişi)

Antalya (1 kişi)

Bursa (1 kişi)

İzmir (1 kişi)

Elazığ (1 kişi)

Malatya (1 kişi)

Yerel Proje Asistanı 24 İstanbul (8 kişi)

Ankara (3 kişi)

Antalya (3 kişi)

Bursa (3 kişi)

İzmir (3 kişi)

Elazığ (2 kişi)

Malatya (2 kişi)

TOPLAM 55

Başvuru Şartları Nelerdir?

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” bölümünde gösterilen nitelikleri taşıyor olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri teslim etmek,
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterli gelmektedir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır. ),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterli gelmektedir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikten muaf olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterli gelmektedir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.)
 • Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterli gelmektedir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.)

Her bir aday, en fazla 3 pozisyon için başvuru yapacaktır. Üçten fazla başvuru yapan adayların, başvurdukları ilk üç tercihleri esas alınacak, diğerleri dikkate alınmayacaktır.

2. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından buluşmaktedir.

Ön değerlendirme aşamasında, adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara ve başvuru yapılan her bir pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu etapta istediğimiz belgeleri eksik gönderen yahut belgeleri aşağıda gösterilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınacaktır.)

Kısa liste oluşturma aşamasında, adayların başvuru yaptıkları her bir pozisyon için aranan asgari ve tercihi nitelikleri karşılayıp karşılamadıkları, özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Asgari niteliklerde aranan şartlardan birini sağlayamayan aday alakalı pozisyon için elenmiş sayılacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylar ise 50 (elli) puan almış olacaklar ve elemeyi geçmiş sayılacaktır.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler üzerinden adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye aracılığıyla verilen puanlar toplanarak aritmetik hemen hemensı alınacak ve elde edilen rakam, asgari koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın kısa liste oluşturma aşamasındaki sınav puanı elde edilecektir.

Daha sonra, ilanda gösterilen merkez proje asistanı ve yerel proje asistanı pozisyonları hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için gösterilen boş kadro rakamının 4 katı kadar aday puan sıralaması ve il tercihi göz önünde bulundurularak kısa listeye alınacaktır. Asistanlık pozisyonları için ise boş kadro rakamının 3 katı aday aynı yöntemle kısa listeye alınacaktır.

Kısa listeye alınan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında bir bildirimde bulunulmayacaktır. ANKARA’da yapılacak olan sözlü sınavın tarihleri ve yeri ilanda bunun bunun yanında belirtilecektir.

Sözlü sınav aşamasında, ilk kez mülakat aşamasında değerlendirileceği gösterilen asgari nitelikler altı çizildiği biçimde yazılı ve/yahut sözlü olarak değerlendirilecektir (Misal verilecek olursa adayların dil bilgisi düzeysini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yaptırılacaktır.). Asgari nitelikleri sağlayan adayların kısa liste oluşturma aşamasında belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklere ilişkin özellik ve tecrübelerinin bunun yanında başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgileri; muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir.

Ayrıca sözlü sınav aşamasında genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye’de sosyal güvenlik ve Türkiye’de kadınlara dönük sosyal politikalar alanında kura ile belirlenecek sorulara yanıt vereceklerdir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış)

puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Üyelerin verdiği notların aritmetik hemen hemensı olarak hesaplanan sözlü sınav sonucu bunun yanı sıra adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır. Nihai değerlendirme sonucuna göre başarılı olan adaylardan her bir pozisyon için en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve yeter sayıda sonraki adaylar ise yedek olarak belirlenip Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar Ankara merkez ve proje illeri için her pozisyona ayrı ayrı başvuru yapacaktır.

En fazla üç adet pozisyona başvuru (aynı veya farklı illerdeki aynı veya farklı 3 pozisyon kastedilmektedir.) yapılabilecektir. Misal verilecek olursa, bir aday Ankara merkez proje asistanı, Ankara yerel proje asistanı ve Ankara idari işler uzmanı pozisyonlarına başvuru yaptığında başvuru hakkı dolacaktır. Aynı biçimde, İstanbul idari işler uzmanı, Ankara yerel proje asistanı ve Bursa yerel destek ekibi önderi pozisyonlarına başvuru halinde de başvuru hakkı dolacaktır. Üçten fazla başvuru yapan adayların, başvurdukları duruma göre ilk üç tercihleri esas alınacak, diğerleri dikkate alınmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek başvuru formu ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden yahut posta yoluyla aşağıda bulunan adrese teslim edilecektir:

“Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28)

Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara”

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içinde sunulmalı ve başvuru yapılan her bir pozisyon için hazırlanan her bir zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

– Adayın adı ve soyadı;

– Başvurduğu pozisyon; (Ör: Ankara Merkez Proje Asistanı)

– Başvuru yapmak istediği pozisyonun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih)

– “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Proje Personeli Seçme Sınavı” ibaresi.

Aday tercih önceliğini zarf üzerinde belirtecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adaylar her bir pozisyon için bir araya getirdikları zarfları, toplu olarak büyük bir zarfın içerisine koyup gönderebileceklerdir. Lakin bu durumda her başvuru için ayrı zarf ve alakalı belgelerin hazırlanması gerekmekte olup her bir başvurunun tercih sırası da açık olarak büyük zarfın üzerinde toplu bir biçimde ve her bir başvuru zarfının üzerinde ayrı ayrı belirtilmelidir.

Zarfın üzerinde yukarıda gösterilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir.

Başvurular için son tarih 05.04.2019 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır.)

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar kbp@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Sadece bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt çok fazla sorulan sorular şeklinde olarak verilecek ve verilen yanıtlar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tradresinde yayına girecektır. Sözlü ön görüşme istekleri (yüz yüze veya telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

 • Başvuru Formu (İngilizce)” ve “Özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek biçimde)”
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı işleri ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğuna veya yerine getirmiş sayıldığına dair beyan (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
 • Kimlik belgesinin fotokopisi
 • Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununin olmadığına dair beyan
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin beyan
 • Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/yahut belgeler

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu veya beyanda bulundukları tüm belge ve bilgilerin asıl belgelerini yahut noter onaylı emsallarini yahut e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Şartlarında” gösterilen koşulları sağladığını ispatlayan gerekli belgeler istenecektir.

5. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, değişikliğe gidebilir ve gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir etapta iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri yönünden hak ve sonuç doğurmaz.

6. POZİSYONLAR VE GÖREVLER

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için adayların sorumlukları ve iş tanımları aşağıda listelenmiştir.

PROJE DESTEK EKİBİ LİDERİ:

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Proje Destek Ekibi (PDE) Lideri, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Ekip Lideri; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne karşı sorumlu olarak tüm aktiviteleri organize edecektir.

Sorumluluklar:

Operasyon Koordinasyon Birimi, merkez ve yerel destek ekibi üyeleri içinde iletişimi sağlayarak hem merkez hem de yerel düzeyde operasyonun günlük olarak uygulanmasını koordine etmek.

Ekip üyelerinin yönetiminden, teknik yönetim ve gözetimden, operasyonun verimliliği ve başarısı için ekip üyeleri içinde görev dağılımından sorumlu olmak.

Operasyonun uygulanması için ayrıntılı çalışma planları ve uygulama programları hazırlamak ve uygulama sürecini yönetmek.

Tüm operasyon çıktılarının zamanında hazırlanmasını, sonlandırılmasını ve sunulmasını sağlamak.

Gösterge gerçekleşmelerinin zamanında izlenmesini sağlamak.

Proje kapsamı içinde; yerel ve ülkeler arası organizasyonlar düzenlemek ve bu

organizasyonlara katılmak.

Destek ekibinin faaliyetlerini Proje Koordinatörüne raporlamak.

Hibe Sözleşmesi’nde öngörülen ve Proje Koordinatörü aracılığıyla neticelendirılacak

olan proje izleme ve değerlendirme raporlarının taslaklarını hazırlamak.

Proje çıktılarının zamanında hazırlanması ve teslim edilmesi için destek ve katkı vermek.

Mali Destek Programı Başvuru Belgeleri ve Proje Harcama Belgeleri de dahil olmak üzere tüm proje dokümanlarının doğru düzenlenmesini sağlamak.

Proje Koordinatörü aracılığıyla, proje faaliyetleri ve raporlama konularında verilen diğer görevleri yapmak.

PROJE DESTEK EKİBİ LİDER YARDIMCISI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Proje Destek Ekibi (PDE) Lider Yardımcısı, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. PDE Lider Yardımcısı; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne ve PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Kendisi görev başında olmadığında PDE Liderine vekalet etmek.

Proje Koordinatörü ve PDE Liderinin verdiği görevleri yapmak.

Ekip üyelerinin koordinasyonundan ve gözetimden sorumlu olmak.

Tüm operasyon çıktılarının zamanında hazırlanmasını, sonlandırılmasını ve

sunulmasını sağlamak.

Gösterge gerçekleşmelerinin zamanında izlenmesini sağlamak.

Proje kapsamı içinde; yerel ve ülkeler arası organizasyonlar düzenlemek ve bu

organizasyonlara katılmak.

Destek ekibinin faaliyetlerini PDE Liderine raporlamak.

Hibe Sözleşmesi’nde öngörülen ve Proje Koordinatörü aracılığıyla neticelendirılacak olan proje izleme ve değerlendirme raporlarının taslaklarını hazırlamak.

Proje çıktılarının zamanında hazırlanması ve teslim edilmesi için destek ve katkı vermek.

İHALE ve SATIN ALMA UZMANI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

İhale ve Satın Alma Uzmanı, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Bu uzman; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne ve PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yürütülen bu ve diğer dış kaynak yoluyla finanse edilen projelerdeki tüm satın alma ve ihale işlemlerini yürütmek.

Bu alımlar ve ihalelerle alakalı tüm prosedürleri (şartname hazırlama, piyasa araştırması yapma, teklif alma, ödeme belgelerinin hazırlanması ve muhasebe birimi ile koordinasyonunun sağlanması vb.) yerine getirmek, gerekli raporlama işlemlerini yapmak.

Proje Koordinatörü ve PDE Liderinin verdiği görevleri yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

İnsan Kaynakları Uzmanı, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Bu uzman; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne ve PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Proje personelinin insan kaynaklarına ilişkin iş ve işlemleri (maaş, harcırah, vergi, sosyal güvenlik, bireysel emeklilik vb.) muhasebe ekibiyle koordineli biçimde yürütmek.

Bu iş ve işlemlerle alakalı her türlü fatura ve belgeyi toplayıp dosyalamak.

İş ve görev dağılımlarının yapılmasında PDE Liderine destek olmak.

İnsan kaynakları ile alakalı gerekli raporlamaları yapmak.

Personel motivasyonu, koordinasyonu ve uyumunu sağlayacak öneriler geliştirmek.

Proje boyunca oluşabilecek yeni personel alımlarına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK UZMANI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

İletişim ve Görünürlük Uzmanı, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Bu uzman; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne ve PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yürütülen bu ve diğer dış kaynak yoluyla finanse edilen projelerdeki iletişim ve görünürlük faaliyetlerini yürütmek.

Proje iletişim stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlamak. Hazırlanan bu iletişim stratejisini uygulamak.

Proje tanıtımının ve görünürlüğünün artırılmasını sağlamak.

Proje ekibi ve SGK aracılığıyla talep edilecek görsel materyalleri tasarlamak, hizmet alımı yoluyla yaptırılan materyallerin tasarımına katkı sağlamak.

Proje boyunca üretilecek materyallerin AB görünürlük kaidelerina uygun olmasını sağlamak.

Projelerin medya/sosyal platform, internet sayfası iş ve işlemlerini yürütmek.

Proje Koordinatörü ve PDE Liderinin verdiği görevleri yapmak.

KIDEMLİ MUHASEBECİ

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Kıdemli Muhasebeci, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Kıdemli muhasebeci; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne ve PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Operasyonun günlük muhasebe işlemlerini projenin finansal desteği ve genel giderler kapsamı içinde yürütmek ve bu işlemlere ilişkin belgeleri arşivlemek.

Altı aylık proje raporlarında kullanılmak üzere muhasebe işlemlerine ve hesap hareketlerine ilişkin raporlar hazırlamak ve PDE Liderine sunmak.

Proje kapsamı içinde istihdam edilen personellere ait sosyal güvenlik, vergi vb. bildirimlerini süresi içinde yapmak, işverene ait diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yerel ofislere yapılacak izleme ziyaretlerine ve diğer harcırahlara ilişkin ödemeleri yapmak, bu husustaki işlemleri İnsan Kaynakları Uzmanıyla koordineli biçimde yürütmek.

PDE Lideri ile birlikte, toplanan verileri ve sonuçları raporlayarak Proje Koordinatörünün proje faaliyetlerinin sorunsuz biçimde yürütüldüğünden emin olmasını sağlamak.

Proje kapsamı içinde tüm ödemelerin sorunsuz biçimde yapılmasını sağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu muhasebe sistemi (MOSİP) aracılığıyla proje ödemelerinin

düzenli biçimde yapılabilmesi maksadıyla alakalı Kurum personeliyle koordinasyon sağlamak.

Muhasebe hususunda Proje Koordinatörü yahut PDE Lideri aracılığıyla verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.

MUHASEBECİ ASİSTANI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Muhasebeci, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Muhasebeci Asistanı; Proje boyunca, Proje Koordinatörüne, PDE Liderine ve Kıdemli Muhasebeciye karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Kendisi görev başında olmadığı zamanlarda Kıdemli muhasebecinin yaptığı tüm iş ve işlemleri aksatmadan yürütmek.

Operasyonun günlük muhasebe işlemlerini projenin finansal desteği ve genel giderler kapsamı içinde yürütmek ve bu işlemlere ilişkin belgeleri arşivlemek.

Yerel ofislere yapılacak izleme ziyaretlerine ve diğer harcırahlara ilişkin ödemeleri yapmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu muhasebe sistemi (MOSİP) aracılığıyla proje ödemelerinin düzenli biçimde yapılabilmesi maksadıyla alakalı Kurum personeliyle koordinasyon sağlamak.

Projenin arşiv yönetiminden sorumlu olmak.

Muhasebe hususunda Proje Koordinatörü, PDE Lideri yahut Kıdemli Muhasebeci

aracılığıyla verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.

PROJE ASİSTANI (MERKEZ DESTEK EKİBİ)

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Proje asistanları, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Proje boyunca uzman kişilera yol gösterecek, PDE Lideri’nin verdiği diğer görevleri yerine getireceklerdir. Asistanlar, projenin uygulanacağı illerde kayıt işlemlerine yol gösterecek ve görevlendirileceği konferans, toplantı ve çalıştayların organizasyonunda çalışacaklardır. Proje asistanları PDE Liderine ve alakalı ilden sorumlu Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) üyesine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

PDE Lideri ve Merkezi Proje Destek Ekibinin diğer üyelerine, planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek ve toplantı, çalıştay, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik hususunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

Proje toplantı/organizasyon tutanaklarını ve raporlarının taslaklarını hazırlamak.

Kayıt aşaması boyunca illerde görevlendirilmeleri halinde kayıtları almak ve

gerektiğinde Yerel Proje Destek Ekibine yardımcı olmak (Projenin uygulanacağı illerde ihtiyaca göre görevlendirilebileceklerdir).

Gerektiğinde tercüme ve çeviri yapmak.

İllerden gelen anket sonuçlarının analiz edilmesine ve işlenmesine yardımcı olmak.

Verilen görevleri diğer proje asistanları ile işbirliği içinde yapmak. PDE Lideri

aracılığıyla proje ile alakalı olarak verilen diğer görevleri gerçekleştirmek.

YEREL DESTEK EKİBİ LİDERİ:

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Yerel Destek Ekibi (YDE) Lideri, SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya) Yerel Destek Ekibinde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 1 Anadolu Yakası ve 1 Avrupa yakası olmak üzere 2 yerel Destek Ekibi Lideri alınacaktır.) YDE Lideri, operasyonun yerel düzeydeki bütün aktivitelerini koordine edecek, PDE Liderine ve alakalı ilin Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) üyesine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Merkezi destek ekibi üyeleri, yerel destek ekip üyeleri ve gerektiğinde Operasyon Koordinasyon Birimi içindeki iletişimi kolaylaştırarak operasyonun yerel düzeyde uygulanmasını koordine etmek.

Faydalanıcılara başvurularını yapma ve diğer süreçlerde klavuzluk etmek.

İdari İşler Uzmanı ve yerel proje asistanları aracılığıyla yapılacak işlere klavuzluk

etmek ve izlemek.

YDE kullanıcılarını yönetmek ve denetlemek, gerektiğinde destek sağlamak, operasyonun başarısı ve verimi için çalışanlar içinde görev dağılımı yapmak.

Operasyonun uygulanması için iş planları ve uygulama programları hazırlamak ve uygulama sürecini yerel düzeyde yönetmek.

Yerel düzeyde bütün operasyon çıktılarının gerektiği gibi zamanında hazırlanması, tamamlanması ve teslim edilmesini sağlamak:

Proje kapsamı içinde yerel etkinlikler hazırlamak ve bu etkinliklere katılmak.

Tanıtım kampanyası sürecinde yerel etkinlikler düzenlenmesine yardım etmek.

YDE aktivitelerini PDE Liderine rapor etmek.

İzleme ziyaretlerini koordine ve takip etmek.

Yerel telefon servisini koordine ve takip etmek.

PDE Lideri aracılığıyla verilen, yerel düzeyde proje tanıtım kampanyası etkinlikleri

ile alakalı diğer görevleri ve raporlama işlerini yerine gitmek.

Operasyon Koordinasyon Birimi aracılığıyla verilen diğer işleri yapmak.

İDARİ İŞLER UZMANI İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

İdari İşler Uzmanı, SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya) Yerel Destek Ekibinde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 1 Anadolu Yakası ve 1 Avrupa yakası olmak üzere 2 İdari İşler Uzmanı alınacaktır.) Bu uzman, proje ödemelerini ve proje kapsamı içinde yapılması gereken diğer raporlama işlemlerini gerçekleştirecek, YDE Liderine yol gösterecek ve YDE Lideri aracılığıyla verilen diğer görevleri yapacaktır. Ayrıca, yararlanıcılara, proje ve sosyal güvenlik düzenlemeleri ile ilgili bilgi verecek, proje kayıt işlemlerine yardım edecek, yerel

konferans ve atölyelere katılarak bu aktivitelerin organizasyonunun nizami bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Ödeme işlemlerine ilişkin konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, kayıt ve ödeme ile alakalı dokümanları arşivlemek.

Ödeme işlemlerine ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YDE Liderine ve YDE’nin diğer üyelerine planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek; toplantı, atölye, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik hususunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

Yararlanıcı annenin bildirimine istinaden, annenin kendisi, çocuğu veya çocuk bakım kuruluşunun bilgilerindeki gerekli değişiklileri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla yapmak.

Faydalanıcılara yapılacak ödemeler ile ilgili Yerel Telefon Hattı aracılığıyla bilgi vermek.

Faydalanıcıların ödeme durum değişikliklerini takip etmek ve YDE önderine raporlamak.

Proje ile alakalı YDE Lideri aracılığıyla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YEREL PROJE ASİSTANI

İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Yerel Proje Asistanı, çalıştığı SGK İl Müdürlüğü’nde (Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ ve Malatya) Yerel Destek Ekibi Birimi’nde tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. (İstanbul için 4 Anadolu Yakası ve 4 Avrupa yakası olmak üzere 8 Yerel Proje Asistanı alınacaktır.) Yerel Proje Asistanı Proje Kayıt işlemlerini yapacak ve okul öncesi eğitim ve/yahut bakım kurumlarına izleme ziyaretine gidecektir. Diğer YDE üyelerine proje boyunca yardım edecek ve YDE Lideri aracılığıyla verilen diğer görevleri yerine getirecektir. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

Proje başvurularını almak.

Okul öncesi eğitim ve/yahut bakım kurumlarına izleme ziyareti gerçekleştirmek.

İzleme ziyaretleriyle alakalı her tür belge, rapor ve anketi hazırlamak, arşivlemek ve

raporlamak.

Proje toplantı ve organizasyonlarının rapor ve tutanaklarını hazırlamak.

Yararlanıcı anne aracılığıyla bildirime istinaden, kendisi, çocuğu veya çocuk bakım kuruluşunun bilgilerinde gerekli değişiklikleri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla yapmak.

7. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Her pozisyon için adaylarda aranan nitelikler aşağıda sıralanmıştır. İstenen pozisyonların yanında verilen ispatlayıcı belgeler bilgi mahiyetinde olup, farklı türde ispatlayıcı belgeler sunulabilir. Belgelerin değerlendirilmesi İdarenin takdirindedir.

PROJE DESTEK EKİBİ LİDERİ

r ASGARİ NİTELİKLER | TERCİHİ NİTELİKLER |
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık En az 2 yıl AB yahut diğer ülkeler arası
yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik kuruluşlarca fonlanan projelerde çalışmış
ve/yahut sosyal politika alanlarında en az 15 olmak. (Çalışma Belgesi)
yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma AB aracılığıyla fonlanan 1 milyon
yahut Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Avrodan büyük bütçeli hibe projelerinde
Dökümü) en az 1 yıl yönetici, ekip önderi yahut proje
En az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. koordinatörü vb. olarak çalışmış olmak.
(Çalışma Belgesi ve/yahut SGK Hizmet (Çalışma Belgesi)
Dökümü) Sosyal politika veya benzer alanların
En az 3 yıl ekip önderi, yönetici, proje yüksek lisans derecesine sahip olmak.
koordinatörü vb. yöneticilik tecrübesine (Diploma)
sahip olmak. (Çalışma Belgesi) Kadın istihdamı, aile politikaları,
Sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika işsizlikle mücadele, yoksullukla
alanında en az 3 yıl çalışmış olmak veya bu mücadele, dezavantajlı grupların sosyal
alanda ispatlanmış bilgi sahibi olmak. entegrasyonu gibi sosyal politika
(Çalışma Belgesi ve/yahut SGK Hizmet alanlarındaki projelerde çalışmış olmak
Dökümü veya Sosyal Güvenlik-Sosyal veya bu alanlarda ispatlanabilir yazılı
Politika Bilgisini Kanıtlayıcı Belge) akademik çalışma yapmış olmak. (Çalışma Belgesi veya Yazılı Akademik Çalışma İspatlayıcı Belgesi)

Büyük çaplı etkinlik organizasyonlarında idareci olarak görev yapmış olmak. (Çalışma Belgesi ve Etkinlik Bilgileri)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:
İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek. (Sözlü ve yazılı sınav)

PROJE DESTEK EKİBİ LİDER YARDIMCISI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER |
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanlarında en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet

Dökümü)

En az 3 yıl proje tecrübesine sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

Sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanında en az 1 yıl çalışmış olmak veya bu alanda ispatlanmış bilgi sahibi olmak. (Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü veya Sosyal Güvenlik-Sosyal Politika Bilgisini Kanıtlayıcı Belge)

En az 1 yıl ekip önderi, yönetici, proje koordinatörü vb. yöneticilik tecrübesine sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

AB aracılığıyla fonlanan hibe

projelerinde en az 6 ay çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

Bankacılık, finans, muhasebe vb. alanlarda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

Kadın istihdamı, aile politikaları,

işsizlikle mücadele, yoksullukla

mücadele, dezavantajlı grupların sosyal

entegrasyonu gibi sosyal politika

alanlarındaki projelerde çalışmış olmak veya ispatlanabilir yazılı akademik çalışma yapmış olmak. (Çalışma Belgesi veya Yazılı Akademik Çalışma İspatlayıcı Belgesi)

Büyük çaplı etkinlik organize etmiş olmak. (Çalışma Belgesi ve Etkinlik

Bilgileri)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:

İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek. (Sözlü ve yazılı sınav)

İHALE ve SATIN ALMA UZMANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanlarında en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

(Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK

Hizmet Dökümü)

Kamu İhale Kanunu yoluyla mal ve hizmet alımı yapan birimlerde yahut kamuya ihale yoluyla mal ve hizmet sağlayan özel kuruluşların/firmaların ihale birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

AB yahut diğer ülkeler arası kuruluşlarca fonlanan projelerde en az 1 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

AB aracılığıyla fonlanan projelerde satın alma ve ihale süreçlerinde görev almış olmak. (Çalışma Belgesi)

Kamu İhale Kanunu yoluyla mal ve hizmet alımı yapan birimlerde yahut

kamuya ihale yoluyla mal ve hizmet

sağlayan özel kuruluşların/firmaların ihale birimlerinde 5 yıldan fazla çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

İyi derecede İngilizce bilmek. (Kamu Kurumlarınca Kabul Gören Yabancı Dil Seviye Tespit Belgesi veya Yabancı Dilde Eğitim Veren Lise/Üniversite Bölümü Mezuniyetini İspat Eden Diploma yahut Transkript)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:

Kamu İhale Kanunu ile ilgili iyi derecede bilgi sahibi olmak. (Sözlü sınav)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya insan kaynakları alanında en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

Şirketlerin/Kamu Kurumlarının insan kaynakları bölümlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

En az 1 yıl AB yahut diğer ülkeler arası kuruluşlarca fonlanan projelerde çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

İnsan kaynakları yöneticisi

pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

İşletme, İnsan Kaynakları, Yönetim

ve Organizasyon, Çalışma

Ekonomisi vb. alanlarda yüksek lisans yapmış olmak. (Diploma)

İyi derecede İngilizce bilmek. (Kamu Kurumlarınca Kabul Gören Yabancı Dil Seviye Tespit Belgesi veya Yabancı Dilde Eğitim Veren

Lise/Üniversite Bölümü

Mezuniyetini İspat Eden Diploma yahut Transkript)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler: yal güvenlik mevzuatı ile ilgili pratik ve
İş hukuku, insan kaynakları yönetimi ve sos’ teorik bilgi sahibi olmak. (Sözlü sınav)

İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK UZMANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Üniversitelerin iletişim fakülteleri yahut diğer fakülteler altındaki iletişim ile alakalı bölümlerden mezun olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya bu alanda en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

İletişim alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

AB yahut diğer ülkeler arası kuruluşlarca fonlanan projelerde en az 1 yıl çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

Sosyal medya yönetimi alanında

ispatlanabilir deneyim sahibi olmak. (Çalışma Belgesi)

MS Publisher, Photoshop, 3DX Max, Visual ve benzeri uygulamalardan en az birine hakim olmak. (Adayın Ürettiği Kanıtlanabilir Eser, Çalışma belgesi ve/yahut Diploma veya sertifika)

AB Projesinde, proje görünürlüğü, iletişimi yahut yönetimi hususunda en az 6 ay tecrübe sahibi olmak. (Çalışma Belgesi)

Metin yazarı yahut editör olarak iş deneyimi. (Çalışma Belgesi)

Web tasarımı ve/yahut reklamcılık hususunda ispatlanabilir tecrübe sahibi olmak (Çalışma Belgesi)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:

AB görünürlük kaideleri hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Sözlü sınav)

İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek. (Sözlü ve yazılı sınav)

MS Publisher, Photoshop, 3DX Max, Visual ve benzeri uygulama bilgisi

KIDEMLİ MUHASEBECİ ASGARİ NİTELİKLER

tercihi nitelikler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yahut eşdeğer fakültelerden mezun olmak veya bu alanlarda en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi

yahut SGK Hizmet Dökümü)

Muhasebe alanında en az 5 yıl çalışmış

olmak. (Çalışma Belgesi)

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir

(SMMM) belgesine sahip olmak.

Muhasebe alanında 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

YMM sertifikasına sahip olmak.

(YMM Belgesi)

Muhasebe yahut muhasebe ağırlıklı ders programına sahip benzer programlarda yüksek lisans yapmış olmak. (Diploma veya Transcript)

Bağımsız Denetçi Sertifikası,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sertifikası ve benzeri yahut alakalı SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisansına sahip olmak

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:

Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak. (Sözlü sınav)

MUHASEBECİ ASİSTANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Muhasebe, finans, bankacılık, istatistik, iktisadi ve idari bilimler yahut eşdeğer bölümlerden mezun olmak veya bu alanlarda en az 15 yıl mesleki tecrübeye

sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

Muhasebe, bankacılık, finans vb. alanlarda en az 3 yıl çalışmış olmak (Çalışma

Belgesi)

Muhasebe, bankacılık, finans vb. alanında 3 yıldan fazla tecrübeye

sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

Personel maaş, yolluk ve harcırah işlemleri hususunda en az 6 aylık iş tecrübesine sahip olmak. (Çalışma

Belgesi)

Güncel muhasebe programlarından en

az birine hakim olmak. (Çalışma Belgesi veya Sertifika)

Arşiv yönetimi gerektiren bir alanda en az 6 aylık iş tecrübesine sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler: nda iyi derecede bilgi sahibi olmak.
Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı konuları (Sözlü mülakat)

MERKEZ PROJE ASİSTANI ASGARİ NİTELİKLER

tercihi nitelikler

Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanlarında en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

Son beş yılda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den en az 70 almış almak yahut ÖSYM aracılığıyla dengi kabul gören yabancı dil sınavlarından en az YDS 70 düzeyine denk puan almış olmak yahut eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden mezun olmak. (Yabancı Dil Sınav Belgesi veya diploma)

En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

AB yahut diğer ülkeler arası kuruluşlarca fonlanan projelerde en az 6 ay çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

Bir yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olmak. (Çalışma Belgesi yahut

SGK Hizmet Dökümü)

Bankacılık, finans, iletişim, ofis hizmetleri, asistanlık vb. sektörlerde çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

SPSS gibi bilgisayar programları ile veri analizi yapabilme alanında sertifika veya iş tecrübesi sahibi olmak. (Transkript, çalışma belgesi veya sertifika)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 70 üstü almış olmak yahut ÖSYM aracılığıyla dengi kabul gören yabancı dil sınavlarından en az YDS 70 düzeyinin üstüne denk puan almış olmak. (Belge)

Proje Döngüsü Yönetimi ve Teknik Şartname Hazırlama hususunda tecrübe yahut sertifika sahibi olmak. (Çalışma belgesi veya sertifika)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler:

İyi derecede MS Excel bilgisine sahip olmak. (Mülakatta uygulamalı sınav)

YEREL DESTEK EKİBİ LİDERİ

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanlarında en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

En 5 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olmak. (Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

En az 2 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

AB yahut diğer ülkeler arası kuruluşlarca fonlanan projelerde en az 1 yıl çalışmış olmak. (Çalışma

Belgesi)

İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu ve/yahut vatandaşa doğrudan hizmet verilen işlerde en az 1 yıl çalışmış olmak. (müşteri temsilcisi, gişe görevlisi, halkla ilişkiler vb.)

(Çalışma Belgesi)

Sosyal politika, sosyal güvenlik, vergi veya benzer alanların yüksek

lisans derecesine sahip olmak. (Diploma)

İDARİ İŞLER UZMANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi yahut

sosyal güvenlik, finans, istatistik,

aktüerya, bankacılık, arşiv ve

dokümantasyon veya eş değeri alanlarında lisans derecesine sahip olmak.

(Diploma)

En az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak. (Çalışma Belgesi)

AB aracılığıyla finanse edilen sosyal

politika, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde en az

6 ay tecrübe sahibi olmak. (Çalışma Belgesi)

2 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olmak. (Çalışma Belgesi)

Muhasebe, bankacılık, sigortacılık ve muadili alanlarda çalışmış olmak. (Çalışma Belgesi)

İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu ve/yahut vatandaşa doğrudan hizmet verilen işlerde en az 1 yıl çalışmış olmak. (müşteri temsilcisi, gişe görevlisi, halkla ilişkiler vb.) (Çalışma Belgesi)

Bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik vb. alanlarda çalışmış olmak veya üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak. (Çalışma Belgesi veya Diploma)

Mülakat Aşamasında Değerlendirilecekler: (Mülakatta uygulamalı sınav)
İyi derecede MS Excel bilgisine sahip olmak

YEREL PROJE ASİSTANI

ASGARİ NİTELİKLER TERCİHİ NİTELİKLER
Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık

yükseköğrenim) veya sosyal güvenlik ve/yahut sosyal politika alanlarında en az

15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diploma/Çalışma Belgesi yahut SGK Hizmet Dökümü)

En az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.

(Çalışma Belgesi veya SGK Hizmet

Dökümü)

İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu ve/yahut vatandaşa doğrudan hizmet verilen işlerde en az 6 ay çalışmış olmak. (müşteri temsilcisi, gişe görevlisi, halkla ilişkiler vb.) (Çalışma Belgesi)

1 yıl üzeri iş tecrübesine sahip olmak. (Çalışma Belgesi veya SGK Hizmet Dökümü)

AB aracılığıyla finanse edilen sosyal

politika, sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda yürütülen projelerde en az

6 ay tecrübe sahibi olmak. (Çalışma Belgesi)

Okul öncesi öğretmenliği yahut çocuk gelişimi yahut benzer bölümlerden en az lisans derecesine

sahibi olmak. (Diploma)

Bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik vb. alanlarda çalışmış olmak veya üniversitelerin alakalı bölümlerinden

mezun olmak. (Çalışma Belgesi veya Diploma)

Bu makalemizde SGK aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara SGK iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu