Başvurular

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alımı yapıyor 2022

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alımı yapıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda memur alımı yapacağını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu ilan kapsamı içinde 134 memur alımı gerçekleştirecektir. Samsun Büyükşehir belediyesi ilan kapsamı içinde mühendis alımı, mimar alımı, tekniker alımı, şehir plancısı alımı, grafiker alımı, istatistikçi alımı, sanat tarihçisi alımı, hemşire alımı, veteriner alımı, diyetisyen alımı, çocuk gelişimcisi alımı, psikolog alımı, fizyoterapist alımı, sosyal hizmet uzmanı alımı, tahsildar alımı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı, bilgisayar işletmeni alımı, imam alımı ve gassal alımı yapacaktır. Adaylar ilana 10 Nisan 2022 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı İlanı 2022
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı Başvurusu
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı İlanı 2022

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra

No

Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis TH 8 10 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
2 Mühendis TH 8 7 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
3 Mühendis TH 8 4 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
4 Mühendis TH 8 3 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
5 Mühendis TH 8 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektrik yahut Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
6 Mühendis TH 8 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
7 Mühendis TH 7 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
8 Mühendis TH 7 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
9 Mühendis TH 7 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
10 Mühendis TH 7 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
11 Mühendis TH 7 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
12 Tekniker TH 7-8 5 Meslek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
13 Tekniker TH 8 4 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
14 Tekniker TH 8 3 Meslek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
15 Mimar TH 8 6 Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
16 Şehir Plancısı TH 8 3 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
17 Grafiker TH 8 1 Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Ön Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
18 İstatistikçi TH 8 2 Fakültelerin, İstatistik ve Ekonometri Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
19 Sanat Tarihçisi TH 8 1 Fakültelerin Sanat Tarihi Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
20 Hemşire SH 8 1 Fakültelerin Hemşirelik Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
21 Veteriner Hekim SH 7-8 3 Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
22 Diyetisyen SH 8 1 Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
23 Çocuk Gelişimcisi SH 9 2 Fakültelerin Çocuk Gelişimi Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
24 Psikolog SH 8 3 Fakültelerin Psikoloji Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
25 Fizyoterapist SH 8 1 Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
26 Sosyal Hizmet Uzmanı SH 8 3 Fakültelerin Sosyal Hizmet Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
27 Tahsildar GİH 9 5 Fakültelerin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
28 Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

GİH 8 5 Fakültelerin Maliye Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
29 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 8 2 Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
30 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 8 4 Fakültelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
31 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 8 2 Fakültelerin Gazetecilik Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
32 Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni

GİH 8 1 Fakültelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
33 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 2 Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
34 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 2 Fakültelerin Turizm Rehberliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
35 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 2 Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
36 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 4 Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
37 Bilgisayar İşletmeni GİH 8-9 22 Fakültelerin iktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
38 Avukat AH 8 2 Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
39 İmam DH 10 3 Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden mezun olmak Erkek P3 70
40 Gassal DH 10 2 İmam Hatip Lisesi mezunu olmak Kadın P94 70

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru özel şartları

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul saygınlığı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,
 2. Nüfus Cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 3. Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 9. İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 Memur Alımı Başvurusu

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istediğimiz belgeleri ile birlikte 30.03.2022 tarihinden 10.04.2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri içinde) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine,
 • Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve açıklamada gösterilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Belediyemiz aracılığıyla adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 13.04.2022 Pazartesi günü Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.samsun.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında (Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı için 20-30/04/2022 tarihleri içinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Samsun Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 134 memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Samsun Büyükşehir Belediyesi İş İlanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu