Başvurular

Sağlık Bakanlığı İlk Defa Atama Kurası Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı İlk Defa Atama Kurası Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir?, iş başvuruları bölümünde Sağlık Bakanlığı İlk Defa Atama Kurası Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Sağlık Bakanlığı İlk Defa Atama Kurası Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Sağlık Bakanlığı İlk Defa Atama Kurası Başladı! Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık bakanlığı yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa atama yapılacak. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde gösterilen süreler içinde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 14 Eylül olan Sağlık Bakanlığı ilan şartları…

GENEL ŞARTLAR

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde gösterilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde gösterilen tarihler içinde PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak bunun bunun yanında gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamı içinde bulunan Türk soylu yabancıların resmî kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini söyleyen adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Lakin, bu
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel durumlarının bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda dile getirdiği adres esas alınacaktır.
11) Kura sonucu herhangi bir kadro yahut pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından bu yana bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
12) İlan metninde gösterilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
13) Belgeleri eksik olan yahut hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14) Kura ardından Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar ile ilgili arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv incelemeleri neticelendiktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu