Başvurular

PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022

PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınlandı

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi veya bilinen kıs adıyla PTT yayınlamış olduğu iş ilanı ile 5 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. PTT 5 bin personel alımı ilanı kapsamı içinde avukat, uzman yardımcısı, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi, postacı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 Mayıs 2018 ile 18 Mayıs 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Süresi, Yeri ve Başvuruların Değerlendirilmesi

PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların anlaşmali personel ile ilgiliki hükümlerine tabi olmaksızın”Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”hükümleri ikaznca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri gösterilen pozisyonlara idari hizmet anlaşmali personel alınacaktır. Söz konusu idari hizmet anlaşmali personel sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri ikaznca sigortalı olacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı içinde bulunanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu yahut ikazcı madde imal ve ticareti, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak.
 • Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için bu ilanda gösterilen öğrenim şartına haiz olmak.(18/05/2018 tarihinde yahut önceki bir tarihte mezun olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.
 • ı)Daha önce çalıştıkları kamu kurum yahut kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde sakınca bulunmamış olmak.
 • Yapılacak “yazılı ve/yahut sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

NOT 1) : 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin olduğu İl’de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

NOT 2) :Yazılı ve/yahut sözlü sınav neticesinde atanmaya hak kazanan adayların atamaları, yazılı ve/yahut sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten bu yana Şirketimizin ihtiyaçları ışığında belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde yapılacaktır.

Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
 2. Avukatlık ruhsatını almış olmak,
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca yahut Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca yahut Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak

Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. Fakültelerin (Ek-2) listede gösterilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca yahut Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. Fakültelerin (Ek-2) listede gösterilen bölümlerden mezun olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca yahut Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca yahut Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. Fakültelerin (Ek-2) listede gösterilen bölümlerden mezun olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça yahut İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. Fakültelerin (Ek-2) listede gösterilen bölümlerden mezun olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça yahut İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 yahut 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği kabul gören ve ülkeler arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için;

İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.
 2. SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.

j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonlarına başvurabilmek için;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.

k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonlarına başvurabilmek için;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.

l) Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurabilmek için;

 1. 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde iş gücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak vazifeye başlamış ve halen çalışıyor olmak.
 2. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( B ve A2 Sürücü Belgesine yahut Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde yahut önceki bir tarihte sahip olmak.)
 3. Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
 4. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta sevkiyat işlerini yaya biçimde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy içindeki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

n) Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

 1. 03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak vazifeye başlamış ve halen çalışıyor olmak.
 2. İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede gösterilen bölümlerinden mezun olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.( B ve A2 Sürücü Belgesine yahut Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde yahut önceki bir tarihte sahip olmak.)
 4. Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
 5. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta sevkiyat işlerini yaya biçimde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy içindeki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

NOT:Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK aracılığıyla kabul edilmiş yurtdışındaki okulların alakalı bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

Başvuru Şekli, Süresi, Yeri ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi maksadıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Adaylar sınav fiyatını, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri içinde yalnızca PTT iş yerlerinden (Merkez yahut Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri içinde,www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin olduğu İl’e göre tercih yapacaktır.Şahsen yahut posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi vazifeye başlatılmazlar, vazifeye başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir. Başvurusunu tamamlayan fakat sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve bunun bunun yanında adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

Yazılı ve sözlü sınavlara adaylar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarası girerek alacaktır.

Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

Yazılı sınavda adaylara;

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır. Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda gösterilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları içinden soru sorulacaktır.

Değerlendirme, doğru yanıt sayısı üzerinden yapılacak, yanlış yanıtlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, alakalı soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav neticesinde 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav neticesinde 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek miktarda olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.

Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon rakamının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav neticesinde başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik hemen hemensından oluşacaktır.

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek miktarda olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek miktarda olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

NOT:İlanda bulunan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, Başmüdürlük aracılığıyla ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayına girdiği tarihten bu yana üç gün içinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayına girdiği tarihte adaylara ilan edilecektir. Adaylar; yazılı ve/yahut sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayına girdiği günü takip eden 7 (yedi) gün içinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayına girdiği tarihte adaylara ilan edilecektir.

NOT:Yazılı sınav sorularından her birine ve/yahut yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına60TL itiraz ücreti yatıracaktır.

Yazılı ve/yahut sözlü sınav neticesinde atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav yanıt kağıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav yanıt kağıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden bu yana bir yıl içinde imha edilebilecektir.

Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma yahut geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul yahut noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket aracılığıyla onaylanarak aslı iade edilecektir.)
 • Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),
 • İş isteme beyannamesi,
 • Mal bildirim beyannamesi,
 • Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

NOT:Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;

Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta sevkiyat işlerini yaya biçimde yapabileceği,

 • Kilosu ile boyu,
 • Kilo ile boy içindeki fark,

Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.

ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

 • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
 • Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),
 • PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuranlardan, başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin olduğu İl’de en az bir yıl ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan onaylı belge,
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,

Yazılı sınav neticesinde Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sınav sonuçlarının ilanından bu yana on beş gün içinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında alakalı PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu zaman zarfında müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Sözlü sınav neticesinde Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından bu yana on beş gün içinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında alakalı PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu zaman zarfında müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Ataması yapılan adayların başvuru formunda bulunan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden bu yana on beş gün içinde vazifeye başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir neden olmadıkça bu süre içinde vazifeye başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir nedenlerle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Yazılı ve/yahut sözlü sınav neticesinde asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip vazifeye başlayıp da altı ay içinde görevden ayrılanların yerine yedekler içinden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev zamanını tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

İlanen açıklamalur.

 • (Ek-1): Pozisyonların Birimlere Göre Dağılımını Gösterir Liste. (Tıklayınız),
 • (Ek-2): Yükseköğrenim Kurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste. (Tıklayınız)
 • (Ek-3): Genel Yetenek ve Genel Kültür İle Mesleki Alan Konu Başlıklarını Gösterir Liste. (Tıklayınız)

Bu makalemizde PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 5 bin personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgilere yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca PTT aracılığıyla gerçekleştirilen tüm ilanlara PTT insan kaynakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PTT HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ptt hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan ptt açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu