Başvurular

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapacak 2022

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapacak 2022, iş başvuru bölümüzde Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapacak ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapacak başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

Konya ilimizde bulunmakta olan Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 210 anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ilan kapsamı içinde hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi 210 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 210 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda gösterilen pozisyonlara anlaşmali personel alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

NOT: Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri 1 (bir) ay içinde fesih edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarıda gösterilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR :

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılması neticesinde atanmaya engel bir durum bulunmamak.
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler , hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ÖZEL ŞARTLAR

 • Aranılan nitelikler bölümünde gösterilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,
NİTELİK

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 165 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
02 Hemşire 10 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik programından mezun olmak.
03 Ebe 4 Ebelik Lisans programından mezun olmak.
04 Sağlık Teknikeri 2 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği programından mezun olmak.
05 Sağlık Teknikeri 11 Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme Önlisans programından mezun olmak.
06 Sağlık Teknikeri 11 Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak.
07 Sağlık Teknikeri 1 Ameliyathane Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak.
08 Sağlık Teknikeri 1 Odyometri Önlisans programından mezun olmak.
09 Sağlık Teknikeri 5 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Adayların bu ilanın gazetede yayımı tarihinden bu yana 15 gün içinde

 1. Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi maksadıyla nüfus cüzdanının aslı
 2. Aranılan nitelikler bölümünde gösterilen diploma fotokopisi
 3. 2016 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanını gösterir belge.
 4. Adli Sicil Kaydı
 5. 1 adet fotoğraf ile birlikte

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden veya www.meramtip.com.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilanımızda gösterilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile ilgili yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle açıklamalur.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedekbelirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 15 gün içinde istediğimiz belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu zaman zarfında belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Bu makalemizde Necmettin Erbakan Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan çok sayıda personel alımı ilanı ile ilgili başvuru ayrıntılarına yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu