Başvurular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları…, iş başvuruları bölümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. 3 mühendis istihdam edecek olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilanının yayına girmesinın ardından iş arayan mühendisleri heyecanlandırdı. 22 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını internet üzerinden kabul edecek olan Meteoroloji genel müdürlüğü KPSS sınavından en az 50 puan almış olma şartı olduğunu da dile getirdi.

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci
bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan
nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü aracılığıyla atanması için istenen
belgeleri süresi içinde getirmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
anlaşmali olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket
etmesi sebebiyle herhangi bir Kurumca anlaşmaleri feshedilenler yahut anlaşma dönemi
içinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç
anlaşmalerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden bu yana bir yıl süreyle Kurumumuzun
anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri olabilecek değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de bulunan pozisyonların karşısında bulunan
bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2- Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına alakalı dokümanı mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.

3- Sağlık yönünden Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4- 2020 Yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

5- Adayların 3 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu