Başvurular

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı İlanı Yayınlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilan kapsamı içinde 1750 anlaşmali personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde muhafaza memuru, muayene memuru, büro personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 23 Mayıs 2018 ile 1 Haziran 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik ikaznca, sözlü sınavla 1750 anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 23/05/2018 – 01/06/ 2018

Sözlü Sınav Tarihleri : 21/06/2018 – 20/07/2018

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal İnternet sitesinde (www.gtb.gov.tr) bulunan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların detaylarını eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday aracılığıyla gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması olabilecek değildir. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro yahut pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar yahut yerleştirildiği halde alakalı kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro rakamının üç katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal İnternet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklamalacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu bireyler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Böylelikle Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, bunun bunun yanında durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade kabiliyeti; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel kabiliyeti ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek miktarda olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar içinden diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istediğimiz belgelerin Bakanlığımıza ibraz edildikten ve kendileri ile hizmet anlaşmasi imzalanmasından sonra yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunacakların aşağıda gösterilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartlara sahip olmak.
 • 2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Özel Şartlar:

Unvan Teşkilatı Nitelikler KPSS Puan Türü Alım Yapılacak Sayı Sınıfı Alım Yapılacak iller
Muhafaza Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden yahut en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte yahut yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
 2. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve ardından doğanlar başvurabilir.)

Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas yahut iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri önüne geçer bulunmadığını söyleyen, “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak.

 1. (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)
KPSSP3 1250 GİH Adana, Ağrı, Ankara, Antalya,
Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak
Muayene Memuru Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte yahut yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
 1. 2-Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve ardından doğanlar başvurabilir.)
KPSSP3 100 GİH Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis,
Kocaeli, Mersin, Şırnak, Van
Büro
Personeli
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul yahut bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 184 GİH Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova
Büro
Personeli
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri En az iki yıl süreli eğitim veren İhracat-İthalat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ile, meslek yüksekokullarının Adalet, Gümrük İşletme yahut Gümrük İşleri önlisans programlarından mezun olmak. KPSSP93 60 GİH Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Yalova
Büro
Personeli
Ticaret İl Müdürlükleri En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul yahut bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 75 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç)
Büro
Personeli
Ticaret İl Müdürlükleri En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, bankacılık ve sigortacılık önlisans programlarından mezun olmak. KPSSP93 31 GİH Tüm İller (Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Malatya, Rize ve Trabzon hariç)
Büro
Personeli
Döner Sermaye En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul yahut bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 30 GİH Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van
Büro
Personeli
Merkez En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadi ve İdari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul yahut bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 20 GİH Ankara (Merkez)

Bu makalemizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 1750 personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu