Başvurular

GİB 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınlandı 2022

GİB 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde GİB 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. GİB 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

GİB 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı veya bilinen kısa adıyla GİB yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. GİB, ilan kapsamı içinde 400 gelir uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 10 Temmuz ile 19 Temmuz 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Sınav Tarihi ve Yeri
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak? GİB Sınav Başvurusu
 • Sınav Şekli ve Sınav Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi – Sınav Sonuçları
 • Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 • Diğer Bilgiler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 400 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 (dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro rakamının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları sebebiyle son sıradaki aday rakamının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Grup Puan Türü/td> Fakülte/Bölüm Atanacak

Yer

Kontenjan

Sayısı

1. Grup KPSSP48 Hukuk,

Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

ANKARA 300
2. Grup KPSSP3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

ANKARA 50
3. Grup KPSSP12 İstatistik ANKARA 50

Sınav Tarihi ve Yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
 • 1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi v eren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 01.01.2018 tarihi saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01. 1983 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),
 • ÖSYM aracılığıyla 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak? GİB Sınav Başvurusu

Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi“ne kayıt olarak, sistemde bulunan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde bulunmaktadır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Şekli ve Sınav Konuları

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına gruplar saygınlığıyla aşağıda yer verilmiştir.

1. Grup için

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar
 • Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku.
 • İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi.
 • Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
 • Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
 • Yabancı Dil; İngilizce.

2. Grup için

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Genel yetenek ve genel kültür,
 • Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), Yazılım geliştirme (Java),
 • Yabancı Dil; İngilizce.

3. Grup için

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Genel yetenek ve genel kültür,
 • İstatistik Alan Bilgisi Konuları
 • Yabancı Dil; İngilizce.

Sınavın Değerlendirilmesi – Sınav Sonuçları

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro rakamının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

-Sözlü sınav, adayların;

 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, kurul aracılığıyla yukarıda gösterilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanır. Başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı açıklamasunda gruplar saygınlığıyla gösterilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun % 20’sine kadar yedek aday belirlenir. Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek miktarda olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır. Yedek listede bulunan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, ardındanki sınavlar için müktesep hak yahut herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıra lamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklamalacaktır. Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının olduğu asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle açıklamalacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde bulunan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. Sınav sonuçlarına, açıklamanun yapıldığı günü takip eden tarihten bu yana yedi gün içinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç alakalıye bildirilecektir.

Diğer Bilgiler

Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin açıklama giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi yahut kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların tabloda gösterilen gruplardan yalnızca birisini tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenler ile ilgili Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Giriş sınavında başarılı olup, asil listede bulunanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen süre içinde Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular ile Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelikte gösterilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır.

Asil listede bulunanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde vazifeye başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu biçimde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde gösterilen zaman zarfında başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilinmesi üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi , cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat özelliği dışında özelliği bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun biçimde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak biçimde silinmesi hususundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu bireyler ile ilgili yasal işlem yapılacaktır.

Bu makalemizde Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan 400 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Gelir İdaresi Başkanlığı iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, gelir idaresi başkanlığı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan gelir idaresi başkanlığı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu