Başvurular

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gaziantep Üniversitesi paylaştığı ilan ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamı içinde avukat alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 4 avukat istihdam edilecektir. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Gaziantep Üniversitesi Avukat Alımı Sınavı
 • Sınav Sonuçları

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri ikaznca (sözlü sınav yöntemi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 4 (Dört) adet Avukat alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • KPSS (B) sonuç belgesi
 • Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi
Başvuru Yeri Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı GAZİANTEP 0342 317 13 09
Başvuru Tarihleri 15.06.2017 – 30.06.2017
Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi 10.07.2017
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 17 Temmuz 2017 Saat: 14:00

Giriş sınavı sözlü olarak tek etapta yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu aracılığıyla değerlendirilecek olup, başvurusu kabul gören adayların listesi Üniversitemizin http://www.gantep.edu.tr/ internet sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 20 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) açıklamalacaktır.

Gaziantep Üniversitesi Avukat Alımı Sınavı

Sınav konuları; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve alakalı mevzuat.

Sözlü Sınavda adaylar;

 1. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu aracılığıyla anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek miktarda olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav Sonuçları

Sınav Kurulu aracılığıyla başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.gantep.edu.tr) açıklamalacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden bu yana beş iş günü içinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar alakalı kurulca yönetmelikte gösterilen zaman zarfında neticelendirılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği tespit edilenler ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 18. maddesinde gösterilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun alakalı maddelerine göre yapılacaktır.

Bu makalemizde Gaziantep Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi ilan detaylarını paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu