Başvurular

Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yayınlamış olduğu ilan kapsamı içinde 20 personel alımı yapacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı kapsamı içinde mühendis alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 17 Nisan 2017 ile 21 Nisan 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili geniş bir şekilde bilgi haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Alımı İlanı 2017

2017 yılı 3. Dönem Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı başvuruları 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri içinde sürdürmekte iken bazı adaylar eşdeğer bölümlerin de başvurularının kabul edilmesini talep etmişlerdir. Bu bağlamda, 2017 yılı 3. Dönem Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisliği alım ilanımızda bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliğine eşdeğer olan bölümlerin de başvuru yapabilmesi için ilanımız güncellenmiştir.

Buna göre;

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamı içinde Sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de açıklanmıştır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve açıklamalar, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılı KPSS-P3 puanı esas alınacaktır. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Başvuruda bulunacak adaylar ile ilgili, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1’inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmasinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde anlaşmayi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmali personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü ışığında işlem tesis edilecek olup bu bağlamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi alımına 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri içinde başvuru yapan adayların başvuruları geçerli olup, bu bireylerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla alakalı olarak EK-1 de gösterilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde gösterilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/yahut uygulamalı sınava katılmak maksadıyla;

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. KPSS Sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 17/04/2017 – 21/04/2017 tarihleri içinde yapılacaktır.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

ALIM TÜRÜ UNVANI SINIFI ALINACAK

BİRİM

SAYI ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ, YILI VE TABAN PUANI ÖĞRENİM DURUMU TERCİHEN ŞARTLAR

(Aşağıda istediğimiz nitelikler zorunlu şart olmayıp sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda değerlendirmeye alınacaktır.)

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli) Mühendis

(Elektrik-Elektronik)

Tek. Hiz. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı (Ankara) 8 E/K KPSS-2016

P3-50

Fakültelerin dört yıllık Elektrik- Elektronik Mühendisliği yahut Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olmak. * TCP/IP ve OSI katmanlarına hakim olmak,

* CCNA yahut dengi sertifika sahibi olmak,

* Network alanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

*Ağ cihazları RAHAT (Rafta Hazır Ticari Ürün) ürünlerinde en az 1 (bir) ürünün CLI bilgisine sahip olmak,

* Switching ve routing işlemlerinde tecrübe sahibi olmak,

* Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

* Exchange Server (e-posta) yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Kurumsal görüntülü görüşme sistemleri (SkyPe for Business) kurulum ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Sanallaştırma platformları (Hyper-V, ESXI) ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Veri depolama ünitelerinin konfigürasyonu ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Mobil cihaz yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Alımı İlanı 2017

2017 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisi alımı başvuruları 08/03/2017- 17/03/2017 tarihleri içinde sürdürmekte iken bazı adaylar eşdeğer bölümlerin de başvurularının kabul edilmesini talep etmişlerdir. Bu bağlamda, 2017 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisliği alım ilanımızda bulunan Bilgisayar Mühendisliği yahut Yazılım Mühendisliğine eşdeğer olan bölümlerin de başvuru yapabilmesi için ilanımız güncellenmiştir.

Buna göre;

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamı içinde Sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de açıklanmıştır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve açıklamalar, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat gönderilmeyecektir.Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/yahut uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılı KPSS-P3 puanı esas alınacaktır. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Başvuruda bulunacak adaylar ile ilgili, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1’inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmasinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde anlaşmayi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmali personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü ışığında işlem tesis edilecek olup bu bağlamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisi alımına 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri içinde başvuru yapan adayların başvuruları geçerli olup, bu bireylerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde tespit edilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla alakalı olarak EK-1 de gösterilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde gösterilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/yahut uygulamalı sınava katılmak maksadıyla;

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. KPSS Sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 17/04/2017 – 21/04/2017 tarihleri içinde yapılacaktır.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

ALIM TÜRÜ UNVANI SINIFI ALINACAK

BİRİM

SAYI ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ, YILI VE TABAN PUANI ÖĞRENİM DURUMU TERCİHEN ŞARTLAR

(Aşağıda istediğimiz nitelikler zorunlu şart olmayıp sözlü ve/yahut uygulamalı sınavda değerlendirmeye alınacaktır.)

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli) Mühendis

(Bilgisayar)

Tek. Hiz. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı (Ankara) 12 E/K KPSS-2016

P3-50

Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği yahut Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak. *C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (Sertifika yahut Transkript ile belgelendirilecektir.)

*En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek, (Sertifika yahut Transkript ile belgelendirilecektir.)

* .NET WPF teknolojisini bilmek,

* ASP.NET MVC teknolojisini bilmek,

* ASP.NET Web Forms bilmek,

* WCF ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Entity Framework kullanmış olmak,

* MSSQL veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

* Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,

* Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak,

* .NET Framework 4.5 kütüphanesini iyi derecede bilmek,

* Kod Paylaşım Sistemlerini (TFS, Tortoise vb.) kullanmış olmak,

* Veri tabanı mimarisi, tasarımı, optimizasyonu ve normalizasyonu ile ilgili bilgi sahibi olmak,

* Bir bilişim projesinde veri tabanı mimarisi, tasarımı, optimizasyonu ve normalizasyonu ile alakalı görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, (görev belgesi vb.)

* Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme, yönetimi hususunda bilgi sahibi olmak,

* Big data çözümlerinin geliştirilmesine yahut yönetilmesine yönelik görev yapmış olmak ve bu bağlamda; (görev belgesi vb.)

1. Hadoop mimarisi ve ekosistemi temel bilgilerine sahip olmak.

2. Hive, Pig, Hbase, Impala vb. sorgulama dillerini bilmek.

3. Nosql veri tabanları (HBase vb.) ile ilgili bilgi sahibi olmak.

4. full-text arama motorları (elasticsearch, solr, vb.) hususunda bilgi sahibi olmak,

* Bir Kurum yahut Şirketin Siber Güvenlik alanında en az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek, (görev belgesi vb.)

* Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, yük dengeleyiciler, ağ ulaşım kontrolü sistemleri, sanal özel ağ ürün ve teknolojilerinden en az biri hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, (sertifika yahut katılım belgesi)

* CCNA, CCNP, CCNA Security, CCNP Security, CEH, CISSP ve benzeri ağ teknolojileri ve siber güvenlik alanında sertifika sahibi olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 20 personel alımı ilanı ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru formu ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler sunduk. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayınlanmış olan bütün ilanlara Emniyet Genel Müdürlüğü iş ilanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu