Başvurular

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı Yapıyor 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı Yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile eğitim görevlisi alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 50 eğitim görevlisi alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 30 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması
 • Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri
 • Atama İşlemleri
 • Diğer Hususlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı İlanı 2018

Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim merkezlerinde münhal bulunan aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi gösterilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “eğitim görevlisi” alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 • Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde gösterilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • İhtisas kursu belgesine sahip olmak yahut ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.
KADROLARA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE BİRİM ADET
Taşra Teşkilatı Eğitim

Görevlisi

D.H.S 1-9 Dini Yüksek İhtisas Merkezleri 25
Eğitim Merkezleri 25
TOPLAM 50

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları  birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri yahut dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapacaktır. İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracaklar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Adaylar, eğitim merkezleri yahut dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından hangisi için sınava katılacağını başvuru esnasında belirtecektir. İsteyen adaylar her iki grup için de başvuru yapacaktır.

Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30)-30.05.2018 (saat 16:30) tarihleri içinde alınacaktır. Başvurular alakalı birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları aracılığıyla Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
 • Tasdikli diploma sureti yahut mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 • İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi,
 • İhtisas kursunu bitirenler için ihtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,
 • Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede bulunacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla atama sürecinde alakalı birime teslim edilecektir.

Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Adaylar sözlü sınavda komisyon aracılığıyla;

 1. Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
 2. Arapça (30 puan),
 3.  Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
 4. Başkanlık ve Kamu çalışanları ile alakalı mevzuat (10 puan),

Konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. Eğitim görevlisi sınavına katılacaklarda, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde gösterilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Eğitim Görevlisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli çalışmaların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bunun bunun yanında ilan edilecektir.

Adaylar; sınav tarihi ve yerini söyleyen “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 puan olması gerekmektedir. Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek miktarda olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Atamaya ilişkin diğer hususlar alakalı birimce ardından ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday aracılığıyla gösterilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile alakalı Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Sınavla alakalı iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümler i

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA persis@diyanet.gov.tr (0312) 295 70 00 İlgililere açıklamalur D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu makalemizde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan eğitim görevlisi alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Diyanet insan kaynakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu