Başvurular

Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alıyor 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı veya bilinen kısa adıyla DİB yayınlamış olduğu iş ilanı ile 61 ilimiz için bayan müftü yardımcısı ataması gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 2 ile 13 Nisan 2018 tarihleri içinde başvuru yapabilecekler. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Şekli ve Konuları
 • Sınav Sonuçları
 • İtiraz İşlemleri Nasıl Nereden Yapılacak?
 • Atama İşlemleri
 • Diğer Bilgiler
 • İletişim

Diyanet İşleri Başkanlığı Bayan Müftü Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi gösterilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde gösterilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi yahut üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,
 • Bayan olmak.
 • İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri yahut dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Başvurular 02.04.2018 (saat 08:30)-13.04.2018 (saat 16:30) tarihleri içinde alınacaktır.

Başvurular alakalı birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları aracılığıyla Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı yahut pasaport),
 • En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma yahut mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
 • Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede bulunacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla atama sürecinde alakalı birime teslim edilecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları

1. İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

 • Yazılı Sınav Konuları;
  • Kur’an-ı Kerim,
  • Arapça,
  • Tefsir, ç) Hadis,
  • Kelam,
  • Fıkıh,
  • İslam tarihi ve İslam ahlakı,
  • Dini ve mesleki genel kültür,
  • Başkanlık ve devlet memurları ile alakalı mevzuat,
 • Sözlü Sınav Konuları; Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi aracılığıyla;
  • Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
  • Arapça (30 puan),
  • Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
  • Başkanlık ve Kamu çalışanları ile alakalı mevzuat (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde gösterilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde gösterilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bunun bunun yanında ilan edilecektir.

Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Sınav Sonuçları

Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensı esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik hemen hemensının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek miktarda olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olan adaylardan atanmak için tercih ettikleri il için ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl ve yedek sıralanacaktır.

İtiraz İşlemleri Nasıl Nereden Yapılacak?

Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten bu yana 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

Adaylar atanmak için tek il tercihinde bulunabileceklerdir. Adaylar atanmak istedikleri ili başvuru esnasında belirteceklerdir. Daha sonra adaylara ikinci bir tercih hakkı verilmeyecektir. İllere atama yapılırken; bir il için tercihte bulunan adaylar içinden başarı sıralaması en yüksek miktarda olan aday o ile yerleştirilecektir. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir. Atanmaya ilişkin diğer hususlar ardından ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istediğimiz bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla alakalı, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle alakalı isteklerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların isteklerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınav ile alakalı Başkanlığımız İnternet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar, tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim

 • Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
 • e-mail : persis@diyanet.gov.tr
 • Telefon : (0312) 295 70 00
 • Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere açıklamalur. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Adana 1
Adıyaman 1
Ağrı 1
Aksaray 1
Amasya 1
Ankara 1
Ardahan 1
Artvin 1
Balıkesir 1
Bartın 1
Batman 1
Bayburt 1
Bilecik 1
Bingöl 1
Bitlis 1
Bolu 1
Burdur 1
Çanakkale 1
Çankırı Genel İdare Hizmetleri 1
Çorum İl Müftü Yardımcısı 1
Denizli 1
Diyarbakır 1
Düzce 1
Edirne 1
Elazığ 1
Erzincan 1
Giresun 1
Gümüşhane 1
Hakkari 1
Iğdır 1
Isparta 1
Kahramanmaraş 1
Karabük 1
Karaman 1
Kars 1
Kastamonu 1
Kırıkkale 1
Kırklareli 1
Kırşehir 1
MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Kilis 1
Kütahya 1
Mersin 1
Muğla 1
Muş 1
Nevşehir 1
Niğde 1
Ordu 1
Osmaniye 1
Rize 1
Samsun İl Müftü Yardımcısı Genel İdare 1
Siirt Hizmetleri 1
Sinop 1
Sivas 1
Şanlıurfa 1
Şırnak 1
Tokat 1
Tunceli 1
Uşak 1
Van 1
Yozgat 1
Zonguldak 1
TOPLAM 61

Bu makalemizde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bayan müftü yardımcısı alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile alakalı geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı işe alım süreci sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER DİB HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, dib hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan dib açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu