Başvurular

Anayasa Mahkemesi işçi alımı yapıyor 2022

Anayasa Mahkemesi işçi alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Anayasa Mahkemesi işçi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Anayasa Mahkemesi işçi alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Anayasa Mahkemesi işçi alımı yapıyor

Anayasa Mahkemesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde çok sayıda işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi işçi alımı ilanı kapsamı içinde diğer teknisyen ve teknikerler, garson (servis elemanı), özel güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 10 Mayıs 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Anayasa Mahkemesi İşçi Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Alımı
  • Garson (Servis Elemanı) Alımı
  • Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

Anayasa Mahkemesi İşçi Alımı İlanı 2019

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayına girdiği tarihten bu yana 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi ışığında yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi isteklerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan alakalı KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/yahut terörle karşılaşmada malul sayılmayacak biçimde yaralanan işçi isteklerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu bireylerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterli gelmektedir. Lakin, kariyer meslek isteklerine başvuru yapacak engellilerden alakalı KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. EKPSS’ye tabi engelli işçi isteklerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını tercih ederek başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik istekleri kabul edilmeyecektir.

Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği istekleri kabul edilmeyecektir. KPSS/EKPSS’ye tabi işçi isteklerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş rakamının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş rakamının beş katını geçmeyecek biçimde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. İşe alınacak işçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi iş gücü isteklerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri içinden açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, iş gücü ilanında veya kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara açıklamalacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada bulunan diğer bireyler dahil edilebilecektir. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde açıklamalacaktır. Bu açıklama, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli olarak yahut geçici iş gücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir nedenler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden yahut kamuda sürekli olarak işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi isteklerine yapılan başvurularda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il yahut bölge düzeyinde yayımlanan işçi isteklerinin başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile alakalı olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde alakalı iş gücü talebine başvurusu yapılır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Özel kanun yahut diğer mevzuatta bulunan şartları taşımak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırması olumlu yanıtlanmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
 • Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) ilan edilen işgücü isteklerinde gösterilen son başvuru tarihi saygınlığıyla gösterilen bölümlerden mezun olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık problemi bulunmamak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Başvurunun son günü saygınlığıyla açıklama ekinde bulunan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olmak, şartlarını taşımaları gerekir. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan ve sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 6/5/2019 – 10/5/2019 tarihleri içinde online olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede bulunan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız (www.anayasa.gov.tr) internet sitesinde ardından ilan edilecek olup bunun bunun yanında adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası tespit edilen asıl adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakını Anayasa Mahkemesine teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu aracılığıyla teslim edilen belgeler incelendikten sonra tespit edilen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede bulunan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız (www.anayasa.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı yanıt,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

3) Yapılan sözlü sınav neticesinde asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız (www.anayasa.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar aracılığıyla sonuçlarına ilişkin olarak sonuçların açıklanmasından bu yana 7 (yedi) iş günü içinde bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edilmek suretiyle itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Başkanlığımıza istediğimiz belgeleri ardından belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeyecek durumda olanlar (durumlarını söyleyen askerlik belgesi, doğum raporu yahut hastalık raporunu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini birinci derece yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/yahut Arşiv Araştırmasının sonuca varılmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, gösterilen zaman zarfında belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Alımı

Diğer Teknisyen ve Teknikerlerden Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri kadrosu için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve üniversitelerin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Programından mezun olmak şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla KPSS puan sıralaması dikkate alınarak gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahipleri içinden açık iş ilanının 4 (dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

Garson (Servis Elemanı) Alımı

MESLEKİ LİSELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Garson (Servis Elemanı)
Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Servis Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Servis Hizmetleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK ve ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Güvenlik Görevlisi

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler Alımı

Diğer Teknisyen ve Teknikerler İiçin üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak ve 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak şartıyla alanında en az 1 (bir) yıl işinde uzman (SGK kaydı ile ispatlanacaktır), özellikle ses sistemi, mixer, mikrofon, simultane tercüme sistemleri, ışık sistemi, profesyonel görüntü sistemleri kurabilen ve kullanabilen (Çalıştığı kurum yahut firmadan yazılı onay alınacaktır.), ses ve ışık otomasyon cihazları ile ilgili bilgi sahibi olan (Çalıştığı kurum yahut firmadan yazılı onay alınacaktır.), MS Office programlarına hakim, iletişim becerisi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve yeni teknolojileri takip eden adaylar içinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla KPSS puan sıralaması dikkate alınarak gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahipleri içinden açık iş ilanının 4 (dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik-Elektronik Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik Teknolojisi Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektronik Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik-Elektronik Teknikerliği Önlisans
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Elektrik-Elektronik Teknolojisi Önlisans

Çalışma Adresi : AHLATLIBEL MAH. ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ BULVARI NO:4 ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINDAĞ, AYAŞ, BALA, BEYPAZARI, ÇAMLIDERE, ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ, GÜDÜL, HAYMANA, KALECİK, KIZILCAHAMAM, NALLIHAN, POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE, GÖLBAŞI/ANKARA, KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN, KAHRAMAN KAZAN, AKYURT, ETİMESGUT, EVREN, PURSAKLAR, ANKARA/MERKEZ

Bu makalemizde Anayasa Mahkemesi aracılığıyla yapılacak olan işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu