Başvurular

Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021, iş başvurusu bölümünde Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı detaylara yer verdik.. Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021


Share on WhatsappShare on Whatsapp

Whatsapp

2021 yılı için Aksaray Belediyesi 25 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. İlan ayrıntılarını makalemizde bulabilir, ilan sonunda bulunan linkten ise iş başvurunuzu uygulayabilirsiniz.

Başvuru Şartları

  • İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

 

 


Share on WhatsappShare on Whatsapp

Whatsapp

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu