Başvurular

Üniversiteye 7 bin lira maaşla memur alımı yapılacağı açıklandı!

Üniversiteye 7 bin lira maaşla memur alımı yapılacağı bilgisi verildi!, iş başvuruları bölümünde Üniversiteye 7 bin lira maaşla memur alımı yapılacağı bilgisi verildi! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Üniversiteye 7 bin lira maaşla memur alımı yapılacağı bilgisi verildi! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Üniversiteye 7 bin lira maaşla memur alımı yapılacağı bilgisi verildi!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 7 bin lira maaşla anlaşmali personel alımı yapılacağı bilgisi verildi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla yayına girenan anlaşmali personel alımı başvuru şartları da aktarıldı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 7 BİN LİRA MAAŞLA SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Sözleşmeli personel alım sınavına girecek adayların sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacak olmasından dolayı gösterilen adreste bulunmaları gerektiği bildirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla  yayına giren anlaşmali personel alım ilanında, “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi ikaznca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM aracılığıyla 2018-2019 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar içinden yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere anlaşmali bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.” ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi ışığında Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde gösterilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Yayınlanan genel şartların bunun yanında ilan metninde adayların taşıması gereken özel başvuru şartları da bilgisi verildi.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ 

Başvurular 20/01/2020 tarihinden bu yana 15 gün içinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA” adresine şahsen yahut bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak biçimde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda gösterilen adresten yahut internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma yahut mezuniyet belgesinin örneği,

2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,

3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde gösterilen mesleki tecrübeyi gösterir Belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici yahut temsile yetkili ortak aracılığıyla ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan bireylerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon detaylarının de aynı belge içinde bunun bunun yanında yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/yahut tüzel bireylerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde gösterilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istediğimiz sertifikalar ile tecrübe yahut deneyimi gösteren belgeler,

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı yahut bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul gören YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)

8- T.C. Kimlik Kartı örneği,

9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),

10- SGK Hizmet Dökümü.

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI

Özel şartlar bölümündeki konular.

VI. DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının bilinmesi, atanmaktan vazgeçmesi yahut atandığı halde vazifeye başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Dilekçe, 2- Diploma yahut mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı yahut onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde gösterilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde gösterilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istediğimiz sertifikalar ile tecrübe yahut deneyimi gösteren belgeler, 7- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı yahut bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul gören YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) 9- T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 10- 4 adet fotoğraf, 11- Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 12- Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden bu yana 7 iş günü içinde istediğimiz belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu zaman zarfında istediğimiz belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. VIII.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek açıklamalacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda olduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

ÜCRET:

Aylık brüt anlaşma ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için anlaşma ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Lakin Kurum, tavan ücretin altında anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği yahut sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu