Başvurular

Türkiye Adalet Akademisi 40 güvenlik görevlisi alımı yapıyor 2022

Türkiye Adalet Akademisi 40 güvenlik görevlisi alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Türkiye Adalet Akademisi 40 güvenlik görevlisi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Türkiye Adalet Akademisi 40 güvenlik görevlisi alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Türkiye Adalet Akademisi 40 güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Türkiye Adalet Akademisi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye Adalet Akademisi ilan kapsamı içinde 40 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 30 Ekim 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Türkiye Adalet Akademisi 40 Güvenlik Görevlisi Alımı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi
 • Sözlü Sınav Konuları
 • Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Türkiye Adalet Akademisi 40 Güvenlik Görevlisi Alımı 2019

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri ışığında,2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacaktır.

Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik hemen hemensına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır,

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi saygınlığıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir,)
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri önüne geçer bulunmamak.
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu içindeki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Misal verilecek olursa;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir,)

Başvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Bu ilanda gösterilen kadroya yapılan başvuru için yalnızca ekte bulunan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
 • Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin aslı yahut onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Başvurunun posta yoluyla yapılması halinde evrakların noter onaylı suretlerinin gönderilmesi gerekmektedir.)
 • 2018-KPSS sonuç belgesi,
 • Askerlik durumunu tespit eden belge,
 • Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2 formun “UYARI” bölümünde gösterilen hususlara uygun olarak bilgisayar ile doldurulması, 2 adet hazırlanması, fotoğraf yapıştırılması, alakalı bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş. (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

Başvuru yapan adaylardan bunun bunun yanında istenen belgeler;

 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Başkanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşı karşıya geldirılacaktır.)
 • İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde gösterilen şartların bunun yanında aşağıdaki konuları kapsayacak biçimde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav neticesinde başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 • Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • Göz: Görme engeli yahut gece körlüğü olmamak,
 • Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular 15 Ekim 2019 günü başlayıp, 30 Ekim 2019 günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı Ahlatlıbel Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresine şahsen yahut son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak biçimde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. İlan edilen kadro rakamının 3 katı aday içinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
 3. Genel kültür 20,
 4. Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir yahut birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik hemen hemensına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda gösterilen kadro sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve kadrolara alınmaya hak kazananlar Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında ilan yoluyla yapılacaktır. İlgililere bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bu makalemizde Türkiye Adalet Akademisi aracılığıyla yapılacak olan 40 koruma ve güvenlik görevlisi alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu