Başvurular

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru Tarihi Bugün!

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru Tarihi Bugün!, iş başvuruları bölümünde Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru Tarihi Bugün! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru Tarihi Bugün! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! Son Başvuru Tarihi Bugün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinden mühim bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre belirsiz süreli iş anlaşmali 118 işçi alınacak. İş arayan vatandaşları sevindiren ilana başvurmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
24/09/2021 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru genel şartları…

 

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı
almamış olmak,
5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe
düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda gösterilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün saygınlığıyla
sahip olmak,
9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye
başlatılmayacaktır,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan
bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
Şartları aranır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu