Başvurular

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alıyor 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü paylaştığı iş ilanı ile anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilan kapsamı içinde pilot alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 3 Aralık ile 7 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama İşlemleri
 • Sonuçlara İtiraz
 • Sınavı Kazanan Adayların Atanması
 • Tebligat

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamı içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 1 (bir) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

A) GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde bulunan şartları taşımak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı engeli bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

ÖZEL ŞARTLAR

 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve ülkeler arası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 • Verilen görevle alakalı 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,
 • Kurumda vazifeye başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında anlaşmayi tek taraflı olarak feshetmemek,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri yahut hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 ikaznca alınmış “Uçuş Ekibi Lisansı” na sahip olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve bunun bunun yanında ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak,
 • Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kaidelerina göre düzenlenmiş “Pilot Uçuş Kayıt Defterinden” belgelemek,
 • Başvuru tarihi saygınlığı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1.Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,
 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1′ deki ve SHT-MED’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi olanakları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun zamanının başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılmak maksadıyla; 03/12/2018 – 07/12/2018 tarihleri içinde aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı yahut noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Özel şartlar ve sağlık şartlarında gösterilen belgeler,
 • Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Başvuruda bulunan adaylardan, gösterilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağrılacaktır. Sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki kabiliyeti,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme kabiliyeti, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,
 4. Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden

değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama İşlemleri

Adayların sözlü sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır. Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada bulunacaktır. Sıralamada en yüksek puanı alan adayın ataması yapılacaktır.

Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçların ilan tarihinden bu yana 7 (yedi) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı Kazanan Adayların Atanması

Sınavı kazanan adayın yerleştirmesi kesin başarı listesine göre yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu neticelenmesini müteakip ataması yapılacaktır. Adayın, atama şartlarını taşımadığının sonradan tespit edilmesi, vazgeçme yahut geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içinde görevine başlamama durumunda ataması iptal edilecektir.

Tebligat

Sözleşmeli personel alımı ile alakalı tüm açıklama ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkam.aov.tr)yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu açıklama ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde bulunacağından, adaylara bunun bunun yanında bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru şartları ve sınava ilişkin (0312) 551 2457 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Bu makalemizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu