Başvurular

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 ilimizde tekniker ve büro personeli alımı yapacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 ilimizde tekniker ve büro personeli alımı yapacak!, iş başvuruları bölümünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 ilimizde tekniker ve büro personeli alımı yapacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 ilimizde tekniker ve büro personeli alımı yapacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16 ilimizde tekniker ve büro personeli alımı yapacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. İlana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 16 ilimizde tekniker ve büro personeli olarak toplam 87 adet personel alımı yapacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 19 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. Peki, alınacak teknikerlerden ve büro personellerinden istediğimiz şartlar nelerdir? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı için başvurular nereye nasıl yapılacak? Hangi illerde ki tabu müdürlüklerine personel alınacak? İşte detaylar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla personel alımına ilişkin bugün yayına giren ilan özelliklerinde şu bilgilere yer verildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak maksadıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi gösterilen 10 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 77 adet Sözleşmeli Tekniker pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle anlaşmali personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde bulunan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

4) Aşağıdaki tabloda gösterilen bölümlerden mezun olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular 12/10/2020 – 19/10/2020 tarihleri içinde (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istediğimiz belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum aracılığıyla talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Adaylar yalnızca bir unvan (pozisyon) için başvuru yapacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısı kadar da yedek sayısı belirlenecektir.
Puan sıralaması neticesinde puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır.
2) Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir açıklama yahut tebligat yapılmayacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

1) Gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar ile ilgili genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler yahut vazifeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma yahut Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3) Fotoğraf

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0(312) 5514517 – 5514716
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Toplamda 16 ilde bulunan tapu müdürlüklerine personel alımı yapılacak olup, il ve ilçelere göre kadro dağılımını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu