Başvurular

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Büro Personeli Alımı Yapıyor 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Büro Personeli Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Büro Personeli Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Büro Personeli Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Büro Personeli Alımı Yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşe alınacak olan personeller Ankara ilimizde istihdam edilecekler. SGK personel alımı ilanı kapsamı içinde 193 personel alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 24 Nisan 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine haberimizin devamından varabilirsiniz.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 193 Personel Alımı İlanı 2017
 • SGK 193 Personel Alımı Başvurusu 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 193 Personel Alımı İlanı 2017

Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan türü esas alınarak toplam 193 anlaşmali büro personeli alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartlara haiz olmak.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin aşağıda gösterilen önlisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi saygınlığıyla mezun olmak.
 • Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması olumlu yanıtlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylar için)

2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi saygınlığıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu bireylerle anlaşma imzalanmayacak, anlaşma imzalansa bile bu durumun bilinmesi halinde anlaşmaleri feshedilecektir. Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SIRA

NO

BÖLÜMLER SIRA

NO

BÖLÜMLER
1 Bilgisayar 11 Bilişim ve İletişim Teknolojisi
2 Bilgisayar Donanımı 12 Web Teknolojileri ve Programlama
3 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği 13 Bilgisayar Operatörlüğü
4 Bilgisayar Programcılığı 14 Bilgi İşlem
5 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 15 Bilgisayar Programlama
6 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 16 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
7 Bilgisayar Programcılığı (İnternet) 17 Bilişim-Yönetim
8 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri 18 Bilgisayar Teknolojisi
9 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 19 Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
10 Bilgisayar Bilimleri

SGK 193 Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar 10/04/2017 – 24/04/2017 (saat 23.59’a kadar) tarihleri içinde T.C. Kimlik numaraları ile https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinde bulunan başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu etapta başvuru formundan bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır. Başvuruda bulunan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre anlaşmali olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle herhangi bir Kurumca anlaşmaleri feshedilenler yahut anlaşma dönemi içinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmalerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden bu yana bir yıl süreyle anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri olabilecek değildir.

Atama İşlemleri

Yukarıda gösterilen şartları taşıyan ve süresi içinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak 193 asıl ve 193 yedek adayın listesi ve asıl listede bulunan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla alakalı bunun bunun yanında yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.

Asıl adaylardan ve sırası gelen yedek adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine, asıl adayların atanmalarına ilişkin belgelerin ilan edildiği tarihten bu yana en geç 1 (bir) yıl içinde puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacak olup, söz konusu atama işlemleri ile alakalı açıklamalar Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır. Ataması yapılan fakat vazifeye başlatma işlemleri devam eden yedek adaylar hariç olmak üzere, 1 (bir) yıllık süre dolduktan sonra, boş pozisyonlara bu ilan kapsamı içinde hiçbir biçimde atama yapılmayacaktır. Atama işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde atama işlemi iptal edilecektir. Atama işlemlerinde puanı eşit adaylar içinden mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Güvenlik ve Maaş

İlana uygun olarak vazifeye başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Kurumumuzda vazifeye ekranlara gelecek olan anlaşmali büro personeline aylık brüt 2157,85 TL anlaşma ücreti ile aylık brüt 775,66 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2933,51 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Merkez Atama Şube Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Atama Servisi

 • Tel : 0312 207 84 28 – 29
 • Faks : 0 312 207 84 41
 • e-posta: akavgaci@sgk.gov.tr – ftuna@sgk.gov.tr

Bu makalemizde Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 193 personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca SGK aracılığıyla yayınlanmış bütün ilanlara SGK iş ilanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu