Başvurular

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Serhat Kalkınma Ajansı yani bilinen kısa adı ile SERKA yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Serhat Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı kapsamı içinde 10 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi alımı yapacaktır. Adaylar Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanına 15 Haziran ile 30 Haziran 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı İlanı 2017
 • Tüm Adaylarda Aranan Başvuru Şartları
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
 • Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı
 • Görevlendirme
 • Ücretlendirme

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı İlanı 2017

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin; Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

İlan Tarihi 24 Mayıs 2017
Başvuru Tarih ve Saatleri 15 – 30 Haziran 2017, 08.00 – 18.00 arası
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 07 Temmuz 2017
Sözlü Sınav Tarihleri 13 – 14 Temmuz 2017
Başvuru ve Sınav Yeri Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez, KARS

Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04 E-mail: info@serka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.serka.gov.tr

Tüm Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, en az altı ay erteletmiş yahut askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Devamlı görev yapmasına sağlık yönünden engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Başvuru Şartları

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

 • Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla 22-29 Mayıs 2016 yahut 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen alakalı puan çeşitlerinden en az 80 puan almış olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT yahut PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul gören geçerlilik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Uzman Personel Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları

Bölümler KPSS Puan Türü KPSS

Taban

Puanı

KPDS/YDS

Taban

Puanı

Alınacak

Uzman

Sayısı

Maliye KPSSP3, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 40, 42, 56, 79, 97, 98, 99, 100, 103, 110, 112 yahut 118 80 70 10 (on)
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Şehir ve Bölge Planlama KPSSP3, 4, 5, 8 yahut 25
Hukuk KPSSP3, 11, 20, 21, 79, 97, 100 yahut 103
İstatistik KPSSP3, 25, 34, 102 yahut 111
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSSP3, 46, 48 yahut 115
Sosyoloji KPSSP3, 4, 5 yahut 8
Matematik KPSSP3, 4, 5, 9, 25, 26, 50, 102 yahut 111
Mimarlık ve Mühendislik Dalları KPSSP3, 4, 5, 6, 7, 8 yahut 25

2.2.KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Adaylar Bakımından;

 • Yukarıdaki tabloda gösterilen bölümlerin birinden yahut bunlara denkliği YÖK aracılığıyla kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul gören geçerlilik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • İş tecrübesiyle başvuracak adaylardan, başvuru tarihi saygınlığıyla 50 yaşını doldurmamış olmak
 • Kamu kesimi yahut özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek biçimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olup bunu belgeleyenlerden KPSS şartı aranmaz
 1. Planlama, Programlama,
 2. Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 3. Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 4. İzleme ve Değerlendirme,
 5. Tanıtım, Danışmanlık,
 6. Şehircilik ve Çevre,
 7. Araştırma-Geliştirme,
 8. Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 9. Finansman,
 10. İnsan Kaynakları Yönetimi,
 11. Uluslararası Ticaret

2.3 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde yahut bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek aday için tercih sebebi olacaktır:

 • Hibe ve Mali Destek Yönetimi, Proje Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Project Management Institute (PMI) metodolojisine hakim, PMP, PRINCE2 sertifikasına yahut mali müşavirlik belgesine sahip olmak,
 • Kalkınma Kuramları; sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma, bölgesel/yerel kalkınma, sosyal kalkınma çalışmalarında bulunmuş olmak,
 • Stratejik plan, kalkınma planları hazırlama, fizibilite çalışmalarında bulunmak,
 • Zootekni, tarım ve hayvancılık politikaları, organik tarım çalışmalarında bulunmuş olmak,e) Kentsel ve çevre altyapı, atık ve arıtma sistemleri ve uygulamaları, temiz üretim,
 • Kümelenme ve inovasyon,
 • SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,
 • Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 • NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek ve bunu belgelemek,
 • KOBİ finansmanı, KOBİ yatırımları, yatırım teşvik, yatırım değerlendirme, yatırım süreçleri, Lojistik hizmeti,
 • Enerji üretim ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
 • Lojistik hizmeti hususunda deneyim sahibi olmak,
 • En az (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satınalma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak,
 • Lisansüstü ve/yahut doktora eğitim belgesine sahip olmak.

3. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları:

 • Uzman personel için yukarıda gösterilen dallardan yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT yahut PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul gören geçerlilik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak.

3.1 İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri:

 • Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası yahut Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 • Yüksek Lisans yahut Doktora yapmış olmak,
 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi Konularında deneyime sahip olmak,
 • Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 • En az (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

Hukuk Müşaviri İçin Sınava Giriş Şartları:

4.1.1 KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

 • Hukuk Müşaviri olarak istihdam edilecek personel, üniversitelerin Hukuk bölümünden yahut buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul gören yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla22-29 Mayıs 2016 yahut 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; KPSSP 3, 11, 20, 21, 79, 97, 100 yahut 103 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT ve ya PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul gören geçerlilik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

4.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

 • Yukarıda Hukuk Müşaviri için gösterilen 4.1. (b) maddesi hariç, diğer şartlara haiz olmak,
 • Başvuru tarihi saygınlığıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,
 • Kamu kesimi yahut özel kesimde en az 5 yıl aktif bir biçimde avukatlık yapmış olduğunu belgelemek.

4.3. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:

 • Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile alakalı meri mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları ile ilgili görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere yanıt verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil edebilecek.
 • Ajansın tüm faaliyetleri ile alakalı hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular ile ilgili Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki önlemleri zamanında alabilecek,
 • Ajans adına akdedilecek anlaşma ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Ajans menfaatleri ışığında yapabilecek,
 • Destek programları ve destek yönetimi konularında eğitim almış yahut tecrübeye sahibi olmak,
 • Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları ışığında satınalma ve ihale süreçleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. http://serka.gov.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu,
 2. Detaylı Özgeçmiş,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için, bunun bunun yanında YÖK aracılığıyla verilen Denklilk Belgesinin aslı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti,
 4. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için 22-29 Mayıs 2016 yahut 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı yahut alakalı resmi kurumca onaylı sureti,
 5. KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak tüm adayların SGK’dan alacakları hizmet dökümü yahut alakalı kurum yahut kuruluşlardan alacakları iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı yahut noter tasdikli suretleri. İç Denetçi adayı için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge/belgelerin aslı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti,
 6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut son 2 (iki) yıl içinde CPE, CAE, TOEFL iBT ve ya PTE akademik sınavlarından birinde bu puana denk kabul gören geçerlilik süresi dolmamış ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 7. 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
 8. T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 9. Sabıka kaydının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti yahut e-devlet üzerinden alınmış bilgisayar çıktısı,
 10. Erkek adaylar için askerliğini yaptığını yahut en az altı ay ertelettiğini yahut askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı yahut kurumca onaylı sureti veya noter tasdikli sureti,
 11. Tercih sebebi olan belgeler ile adayın iş talep formunda dile getirdiği diğer destekleyici bilgi ve belgeler (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı yahut onaylı sureti veya aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
 12. Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri başvuru sırasında kabul edilecektir. Lakin sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını yahut onaylı suretlerini sınava girmeden önce mutlaka Ajansa ibraz etmeleri ve “aslı görülmüştür” damgası vurdurmaları şarttır. Lakin, barkod numarası ile ÖSYM sayfasından doğrulaması yapılabildiğinden KPSS, KPDS yahut YDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktılarının sunulması yeterli gelmektedir.

6. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşkıymetlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet sitesi ‘Duyurular’ bölümünde yayına giren Yabancı Dil Sınavları Eşkıymetlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/yahut üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda gösterilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Ajans, alınacak toplam personel sayısı değişmemek kaydıyla aynı branştan birden fazla personel istihdam edebilir. Ayrıca, herhangi bir branştan yeterince müracaat olmadığı takdirde Ajansın ihtiyaç duyduğu ve ilanda dile getirdiği diğer branşlardan personeli mülakata davet edilebilecektir.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Adayların, mülakat sınavına katılabilmeleri için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresine, en geç sınav ilanında gösterilen son müracaat tarih ve saatine kadar (30 Haziran 2017, saat 18.00) elden yahut posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ: Eksik ve gereksiz bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru evrakları son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2017 saat 18:00’a kadar kargo, posta yahut elden Serhat Kalkınma Ajansı Merkez/Kars hizmet binasına ulaştırılması gerekmektedir. Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile kargo yahut postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup, kargo yahut postada yaşanabilecek gecikmelerden dolayı Ajansımız sorumlu tutulmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda gösterilen bilgilerin doğru ve teslim edilen belgelerin gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi aracılığıyla kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu, sahte belge sunduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla anlaşma yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerle anlaşma yapılmış olsa dahi anlaşmaleri feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç açıklamasunda bulunulur.

Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları yönünden dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 07 Temmuz 2017 tarihinden bu yana Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme neticesinde alınması hedeflenen personel rakamının en az 4 (dört) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması hedeflenen personel rakamının 4 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. Ayrıca, herhangi bir branşla alakalı müracaatın az olması veya olmaması durumunda, ilanda gösterilen diğer branşlardan sınava daha fazla sayıda aday çağrılabilecektir. Yarışma Sınavı, 13-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet olduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresinde yapılacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin zamanını uzatmaya yahut sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet adresinden açıklamalacaktır. Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport yahut sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Başvuran adayların ilanda gösterilen sınav başvuru şartları, KPSS ve KPDS/YDS yahut eşdeğer puanı, iş tecrübesi süresi ve tercih nedenleri yönünden Genel Sekreterlikçe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yarışma sınavına katılabilecek olanların listesi, Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

Sınav ilanında gösterilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan bireyler yarışma sınavına alınırlar. Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri içinden belirlenecek iki kişi ve Kalkınma Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu aracılığıyla yapılır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu konuları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik hemen hemensı sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Lakin, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından yüksek ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar içinden, boş pozisyon rakamının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan vazifeye başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar ile ilgili bu Yönetmeliğin alakalı hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması sebebiyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda hemen hemen başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu aracılığıyla sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten bu yana en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve bunun bunun yanında sınav sonucu, vazifeye başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, alakalılerin vazifeye başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans aracılığıyla kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı olabilecek mücbir nedenler olmaksızın 15 gün içinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları sebebiyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği yahut gerçeğe aykırı beyanda olduğu veya Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve anlaşmaleri feshedilerek, kendileri ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı olabilecek mücbir nedenler sebebiyle vazifeye başlamama hali iki ayı aşamaz.

Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair alakalı meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca tespit edilen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Ajansımızda bunun bunun yanında, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş anlaşmasinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, ilk kez 5449 Sayılı Kanun ve 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazetede yayına giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bu makalemizde Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile alakalı geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu