Başvurular

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor 2022

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ilan kapsamı içinde fizik mühendisi, kimya mühendisi, uçak mühendisi, bilgisayar mühendis, endüstri mühendisi, elektrik elektronik mühendisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 1 Mart ile 15 Mart 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2019

3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Karan esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) adet kontenjan için aşağıda gösterilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında gösterilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde bulunan genel şartları taşımaları,
 • Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması,

gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

 • Üniversitelerin Tablo 1’de gösterilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtiçindeki yahut yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmaları,
 • 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan yahut ülkeler arası geçerliliği olup, dil yeterliliği yönünden YDS düzeysine denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için önceden sınavda iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

 • Üniversitelerin Tablo 2’de gösterilen öğrenim bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla onaylanmış yurtiçindeki yahut yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının alakalı bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan yahut ülkeler arası geçerliliği olup, dil yeterliliği yönünden YDS düzeysine denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için önceden sınavda iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 20 P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ C SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN)
Endüstri Mühendisliği 4 20
Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği 2 10
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği 2 10
Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 1 5
Fizik Mühendisliği 1 5
Kimya Mühendisliği 1 5
TOPLAM 15 75

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri 19 95 P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

(1) Adaylar başvurularını; 1 Mart – 15 Mart 2019 tarihleri içinde Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda gösterilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Mart 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim senelerı ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek biçimde düzenlenmiş olarak).
 • Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf.
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin yahut yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını yahut noter onaylı örneğini,
 • Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği yönünden YDS düzeysine denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören puanla başvuruda bulunulması halinde alakalı belge.

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Sınav Çağrısı

Başvuran adaylardan, bu ilanda gösterilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar içinden, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek miktarda olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Başkanlığın (www.ssb.gov.tr) internet sitesinde bunun bunun yanında ilan edilecektir.

Sınav

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınav, adayın; alan bilgisi konuları bunun yanında genel kültür, kavrayış ve anlatım kabiliyetleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

Değerlendirme ve Atama

Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların hemen hemensı, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için hemen hemen en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanıdır. Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır. Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek biçimde yedek adaylar belirlenebilecektir. Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması yahut yapılacak sınav neticesinde başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için tespit edilen öğrenim bölümleri içinde kontenjanlar kaydırılabilecektir.

Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrı ca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip vazifeye başlama tarihleri Başkanlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile alakalı bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın; 11193/1-1

(312) 411 96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Bu makalemizde Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren diğer bütün ilanlara Savunma Sanayii Başkanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu