Başvurular

Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı 2022

Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı 2022, iş başvuru bölümüzde Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı

Samsun Su Kanalizasyon İdaresi veya bilinen kısa adı ile SASKİ, yayınlamış oldukları ilan ile çok sayıda memur alımı yapacaklarını açıkladılar. SASKİ ilan kapsamı içinde 67 memur alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde mühendis, mimar, kimyager, tekniker, tahsildar, avukat gibi çok sayıda kadroda alım yapılacaktır. Adaylar ilana 6 Nisan 2022 ile 17 Nisan 2022 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı ilanı 2022
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul görenlerin ilanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alımı ilanı 2022

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda gösterilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul saygınlığı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
S

N

Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS Taban
Puanı
1 Mühendis TH 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
2 Mühendis TH 8 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
3 Mühendis TH 8 3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
4 Mühendis TH 8 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
5 Mühendis TH 8 3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
6 Mühendis TH 8 5 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
7 Mühendis TH 8 5 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
8 Mimar TH 8 1 Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
9 Kimyager TH 8 2 Fakültelerin Kimya Lisans programlarından mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
10 Tekniker TH 8 6 Meslek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
11 Tekniker TH 9 1 Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
12 Tekniker TH 9 1 Meslek Yüksekokullarının Çevre yahut Çevre Sağlığı Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
13 Tekniker TH 9 10 Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknikerliği yahut İnşaat Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
14 Tekniker TH 9 8 Meslek Yüksekokullarının Harita Teknikerliği yahut Harita ve Kadastro Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
15 Tekniker TH 9 3 Meslek Yüksekokullarının Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
16 Tekniker TH 9 2 Meslek Yüksekokullarının Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği yahut Elektronik Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak Kadın/Erkek P93 70
17 Tahsildar GİH 9 – 10 -11 11 Fakültelerin İktisat, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe Bilgi Sistemleri Lisans programlarının birinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70
18 Avukat AH 7 2 Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 70

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir,
 • Nüfus Cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istediğimiz belgeleri ile birlikte 06.04.2022 tarihinden 17.04.2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri içinde) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

 • Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresine,
 • Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve açıklamada gösterilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul görenlerin ilanı

 • Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 20.04.2022 Pazartesi günü Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.saski.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.
 •  Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonunda (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / SAMSUN); memur alımı için 27/04/2022-08/05/2022 tarihleri içinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; idaremiz aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve idaremiz internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri idarenin internet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin idaremizin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde SASKİ aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara SASKİ iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu