Başvurular

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı Yayınladı 2022

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı Yayınladı 2022, iş başvuru bölümüzde Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı Yayınladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı Yayınladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı Yayınladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlamış olduğu ilan ile anlaşmali subay alımı yapacağını açıkladı. Adaylar ilana 10 Nisan ile 24 Nisan 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Alım sürecine ait tüm başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi geniş bir şekilde ilan bilgileri haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı 2017
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvurusu 2017

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı 2017

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/anlaşmali subay olmak için başvuran adayları bilgi sahibi olmanızı maksadıyla hazırlanmıştır. Meslek olarak denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda gösterilen unvanlarda muvazzaf/anlaşmali erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

Alım yapılacak bütün branşlar için kesin kayıt tarihi 05 Eylül 2017’dir. Son sınıf öğrencisi olan adaylar, okullarından “son sınıf öğrencisi” olduklarına dair alacakları yazıyı, diploma yükleme kısmına yükleyerek başvuru yapabileceklerdir. Böylelikle başvuru yapan adaylar kesin kayıt tarihe kadar mezun olabileceğini taahhüt etmiş olacaktır. Kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların işlemlerine son verilecektir.

CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, S.G.K.lığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir. Aşağıdaki tabloda Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için tespit edilen kontenjanlar, alakalı branşın kontenjanının doldurulamaması durumunda diğer branşa aktarılacaktır (Ör: SG (Güverte) branşı doldurulamazsa, git gide artan kontenjan SG (Makine) branşına aktarılacak, bu husus yalnızca bu iki branş için geçerli olacaktır). Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK yahut alakalı kurum aracılığıyla verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek mecburiyetindedirler.

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/ Kaynak Bölümler Statü/Şart
Sahil Güvenlik (Güverte) (Kont:25) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte yahut yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte yahut deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak yahut gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Sahil Güvenlik (Makine) (Kont:15) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte yahut yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak yahut gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Mühendis

(Bilgisayar)

(Kont:1)

Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisli ğ i, Yazılım Mühendisli ğ i yahut Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. * Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Elektronik)

(Kont:1)

Fakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği yahut Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. * Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Endüstri)

(Kont:1)

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. * Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/ Kaynak Bölümler Statü/Şart
Mühendis

(İnşaat)

(Kont:1)

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. * Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Makine)

(Kont:1)

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. * Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Sahil Güvenlik (Pilot) (Kont:10) Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Makine mühendislik dallarından birinden mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. (NOT-2) * Muvazzaf

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Md.1’deki tabloda bulunan kaynak bölümler bölümündeki gerekleri tam anlamıyla karşılamak,
 3. KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 senesinde yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (KPSS:56 puan) almış olmak,
 4. 01 Ocak 2017 tarihi saygınlığıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemi ş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
 5. Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemi adamları Sağlık Yönergesinde gösterilen “Gemi adamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak,
 7. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kayıt edildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut ikazcı madde sebebiyle, ile ilgili herhangi bir adli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma sürdürmekte olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış yahut hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak yahut bu suçlardan dolayı sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 9. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 10. Alkol, uyuşturucu yahut ikazcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 12. TSK, J.Gn.K.lı ğ ı ve S.G.K.lı ğı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış yahut çıkarılmamış olmak,
 13. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 14. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 15. Güvenlik soru soruşturması ve arşiv aştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda gösterilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları bilinmesi halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri bittirilir.

Öğrenim Şartları

 • Alım yapılacak Md.1’deki tabloda gösterilen öğrenim programlardan mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar (05 Eylül 2017) mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),
 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu söyleyen Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK yahut alakalı kurum aracılığıyla verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 senesinde yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (KPSS:56 puan) almış olmak.

Yaş İle İlgili Şartlar

01 Ocak 2017 tarihi saygınlığıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 1. 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
 2. Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

Sağlık İle İlgili Şartlar

 1. Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),
 2. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak,
 3. Yukarıda gösterilen rapora ilave olarak ; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde gösterilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvurusu 2017

Ön başvurular yalnızca www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru Sayfası‘nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve ardından doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda bulunan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

Ön başvurular; 10 Nisan 2017 günü saat 11:00’da başlayıp, 24 Nisan 2017 günü saat 11:00’da sona erecektir. Adaylar ön baş vurusunu internet üzerinden ücretsiz yapacak , fakat ön ba ş vurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile alakalı olarak;

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak ( Sınav fiyatının nereye ve ne biçimde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.), Sınav fiyatını yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav fiyatını yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin olduğu) dekont beyan edilecek olup;

Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran yahut aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,  Sınav fiyatını kendi adına yatırmayan adayların, sınav fiyatları iade edilmeyecektir.

NOT: ŞEHİT, GAZİ (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit yahut vazife malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamı içinde olanlar) EŞ VE ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAK, ÖN BAŞVURU SIRASINDA BU BELGESİNİ SİSTEME YÜKLEYECEKTİR.

Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem aracılığıyla şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak detaylarını tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru boyunca “Aday Girişi” bölümünden sisteme giriş yaparak detaylarını kontrol edip güncelleyebileceklerdir. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” bölümünde bulunan “Şifremi Unuttum” bölümünde T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri yahut diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü yahut bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” isteklerine yanıt verilmeyecektir. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Alım boyunca her türlü açıklama www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre açıklamaları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak açıklamalar resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; Md.1’deki tabloda bulunan kaynak bölümlerden kendisine uygun olan seçeneği işaretleyecek, diplomasını/geçici mezuniyet belgesini, (KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ, SON SINIFTA OKUDUKLARINA DAİR OKULUNDAN ALACAĞI YAZIYI SİSTEME YÜKLEYECEKTİR. KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLAMAYAN ADAYLAR HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK VE SIRADAKİ ADAY ÇAĞIRILACAKTIR. KESİN KAYIT TARİHİ:05 EYLÜL 2017’DİR.) KPSS ve ALES Puanını ve sonuç belgelerinin altında yazan kontrol kodlarını, denklik belgesini (varsa), yüksek lisans diplomasını (varsa), vb. belgelerini sisteme yükleyecek, ikinci seçim aşamalarına gelirken bu belgeleri (asıl ve fotokopi olarak) eksiksiz olarak ve ilave zaman talebinde bulunmaksızın yanında getirerek kayıt kabul heyetine sunacaktır. Yanlış yahut eksik belge tespit edilmesi durumunda adayın işlemleri sona erdirilecektır.

KPSS ve ALES puanı istenen bran şlarda, tespit edilen barajın üzerinde puan alan adaylar KPSS puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağırılacaktır. KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığıyla yayınlanmış olay subay alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi geniş bir şekilde ilan detaylarını paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantıda bulunan kılavuzu indirerek ilana ait tüm bilgilere varabilirsiniz. Ayrıca diğer ilanlara Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvuru formu sayfasından varabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Kılavuzu İçinTIKLAYIN


DİĞER SUBAY ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, subay alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan subay alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu