Başvurular

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapıyor 2022

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda anlaşmali astsubay alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 23 Nisan 2018 saat 23:59’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru sırasında istediğimiz belgeler ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı İlanı 2018
 • 3. Başvuru Şartları Nelerdir?
 • 4. Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • 5.Başvuruların Açıklanması ve Sınava Katılacakların Belirlenmesi
 • 6. Sınav Ücretinin Yatırılması
 • 7. Uygulanacak Sınav Aşamaları Hakkında Bilgi
 • 8. Sınav Aşamaları
 • 9. Sınav Sonuç Listesinin Belirlenmesi ve İlanı
 • 10. Sağlık Kurulu Raporunun Alınması
 • 11. Güvenlik Soruşturması İşlemleri
 • 12. Geçici Kayıt
 • 13. İntibak Eğitimi
 • 14. Yedek Aday Çağırma
 • 15. İntibak Eğitimi Döneminde Çıkma ve Çıkarılma
 • 16. Kesin Kayıt Kabul
 • 17. Hukuki Sorumluluk

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı İlanı 2018

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda gösterilen branşlarda anlaşmali erkek ve kadın astsubay alımı yapılacaktır.

NOT-1: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı tespit edilen branşlar için; erkek yahut kadın aday kontenjanlarının doldurulamaması durumunda cinsiyet farkı gözetilmeksizin kontenjanlar tamamlanabilecektir.

NOT-2: İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri ve İdari branşları için tespit edilen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte yahut Makine branşına aktarılabilecektir.

NOT-3: Güverte ve Makine için tespit edilen kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kontenjan diğerine aktarılabilecektir.

NOT-4: İkmal branşına alınacak adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilebileceklerdir.

NOT-5: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK aracılığıyla verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek mecburiyetindedirler.

NOT-6: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri kesin kayıt tarihi 17 Eylül 2018’dir.

2. YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. Başvuru Şartları Nelerdir?

a. Genel Şartlar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Alım yapılacak 1’inci maddedeki tabloda gösterilen öğrenim programlardan mezun olmak yahut kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu söyleyen Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK yahut alakalı kurum aracılığıyla verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2016-2017 senesinde yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2018 tarihi saygınlığıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak;

Güverte, Makine ve İkmal branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde gösterilen “Gemiadamı Olur”, kararlı sağlık Raporunu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kayıt edildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut ikazcı madde sebebiyle, ile ilgili herhangi bir adli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma sürdürmekte olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış yahut hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak yahut bu suçlardan dolayı sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu yahut ikazcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne nedenle olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasad ışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda gösterilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları bilinmesi halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri bittirilir.

4. Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

a. Ön başvurular yalnızca www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 02 Nisan 2018 günü başlayıp, 23 Nisan 2018 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı alternatiflerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar aracılığıyla başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik detaylarının güncellenmesi (yalnızca MERNİS’ten yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim detaylarının girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile açıklama yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası

girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim detaylarının yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” yahut “Belge Dayalı” şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim detaylarını “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi yahut transkript belgesini, YOK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak yahut resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır]

(5) KPSS sınav detaylarının “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,

(6) Askerlik durumunun beyan edilmesi,

(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde bulunan Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak yahut resim olarak) yüklenmesi,

(9) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde bulunan Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (taranmış olarak yahut resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik yahut vazife malullüğü belgesinin Kurum yahut Valilik onaylı yahut Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aracılığıyla verilen belge),

işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapacaktır.

(1) ” Yabancı Dil Bilgilerim” bölümünden “ÖSYM’den al” yahut “belgeye dayalı” olarak varsa aday aracılığıyla yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak yahut resim olarak) yüklenecektir.]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünden belgeye dayalı olarak;

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b) Sürücü belgesi,

(c) Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi,

(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemiadamı belgesi,

(f) Sporcu lisans belgesi,

(g) Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

(h) Yaş düzeltme belgesi,

(ı) Şehit gazi yakınlık belgesi,

(i) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL yahut CPL sertifikası

(j) Diğer Belgeler

alternatiflerinden uygun olanı yahut olanları seçerek alakalı belgeyi (taranmış olarak yahut resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim bölümündeki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” bölümünden “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek “Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı 2018” sınavına “Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar aracılığıyla bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede bulunan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar aracılığıyla bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul

edilecektir.

ğ. Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar aracılığıyla durumlarına uygun yalnızca bir tercih seçilerek Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday aracılığıyla formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar aracılığıyla bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem aracılığıyla saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru ardından yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu nedenle profil detaylarının değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; Başvuru Sürecindekiler” bölümünden mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde gösterilen biçimde yalnızca başvuru süresi içinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise yalnızca adres ve iletişim bilgileri değişiklikleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen yahut yazı ile yapılabilecektir.

i. Sistem aracılığıyla başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşı karşıya geldirılmakta ve yalnızca şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu nedenle adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen ikaz ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve ardından doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda bulunan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

5.Başvuruların Açıklanması ve Sınava Katılacakların Belirlenmesi

a. KPSS puanı istenen branşlarda, tespit edilen barajın üzerinde puan alan adaylar Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notu) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday, KPSS Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.

b. Sınav ücreti yatırma açıklamasu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr

internet adresinden ilan edilecektir.

c. Adayların yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı yahut benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir.

6. Sınav Ücretinin Yatırılması

a. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile alakalı olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav fiyatının nereye ve ne biçimde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav fiyatını yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav fiyatını yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin olduğu) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav fiyatını kendi adına yatırmayan adayların, sınav fiyatları iade edilmeyecektir.

b. Sınav fiyatlarınin yatırılması ardından sınav takvimi ve diğer açıklamalar www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ve SMS ile yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre açıklamaları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden yapılacak açıklamalar ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit, Gazi Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit yahut vazife malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamı içinde olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, ön başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

7. Uygulanacak Sınav Aşamaları Hakkında Bilgi

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Fiziki Kontrol/Vücut Kitle İndeksine(VKİ),

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

8. Sınav Aşamaları

Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar s ınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu aracılığıyla kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-A’da örneği bulunan

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar ile ilgili “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar ile ilgili “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar ile ilgili gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, alakalı komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Ön sağlık kontrolü komisyonu aracılığıyla “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik s ınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-2’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

(5) Hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, alakalı komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu aracılığıyla mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu ile ilgili bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istediğimizi kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme kabiliyeti,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

(e) Mesleki bilgi düzeyi,

olmak üzere altı ayrı kritere (mesleki bilgi kriteri 40 puan, diğer beş kriterin her biri 12 puan olmak üzere toplam yüz tam puan) üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en 60 puan alması gerekir.

(3) Adaylar ın mülakat sınav sonuçları, sınav ile alakalı işlemler tamamlandıktan sonra www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ilan edilir.

9. Sınav Sonuç Listesinin Belirlenmesi ve İlanı

a. Adaylar ın başarı sıralamasına esas puanı;

(1) KPSS puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan aday tercih edilir.

(2) KPSS puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan aday tercih edilir.

b. Adayların sınav sonuçları, sınav ile alakalı işlemler tamamlandıktan sonra www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ilan edilir.

10. Sağlık Kurulu Raporunun Alınması

a. Yap ılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve

“Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde rapor verilen (yalnızca Güverte, Makine ve İkmal branşları için bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde gösterilen “Gemiadamı Olamaz” Sağlık Raporu alan) adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. Güvenlik Soruşturması İşlemleri

Asıl ve yedek adaylar ile alakalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

12. Geçici Kayıt

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” (Güverte, Makine ve İkmal branşları için ilaveten “Gemiadamı Olur”) şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda noksanlık görülen adayların noksanlıkleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen yahut yeniden muayene neticesinde TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi aracılığıyla yapılır.

13. İntibak Eğitimi

a. Geçici kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim ışığında intibak eğitim hayatına tabi tutulurlar. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv incelemeleri yaptırılır.

b. Geçici kayıt boyunca adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum aracılığıyla karşılanır.

c. Geçici kayıt boyunca suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

14. Yedek Aday Çağırma

a. Sağlık kurulu raporunu tespit edilen takvim içinde getirmeyen yahut ile ilgili “Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum aracılığıyla belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen zaman zarfında geçici kayıt için başvuruda bulunmayan yahut ile ilgili “Astsubay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu tertip edilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

b. Geçici kayıt sırasında, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan yahut vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten bu yana en geç üç iş günü içinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum aracılığıyla belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen veya eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitimini müteakip eğitim -öğretimin başlaması gününden bu yana beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

15. İntibak Eğitimi Döneminde Çıkma ve Çıkarılma

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, çıkarılan adaylar bir daha sınavlara başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. 3’ünçü madde a) bendinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığından çıkan yahut çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

16. Kesin Kayıt Kabul

a. Geçici kaydı yapılan adayların Md.3/a’da gösterilen esaslara göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

b. Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığınca tespit edilen zaman zarfında noterden tasdikli yüklenme

senedi getirilmesi istenir.

17. Hukuki Sorumluluk

a. Bu kılavuzda bulunan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde gösterilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı aracılığıyla gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili yasal mevzuatta ile bu kılavuzda gösterilen hususlara aykırı davranma sonucu dünyaya gelecek sorumluluk adayın kendisine aittir.

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4403 – (0312) 464 4404

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; yalnızca İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım problemleri sebebiyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

Bu makalemizde Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan anlaşmali astsubay alımı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, sahil güvenlik komutanlığı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan sahil güvenlik komutanlığı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu