Başvurular

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 Yüksek Maaşlı Kadroya Personel Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 Yüksek Maaşlı Kadroya Personel Alacak, iş başvuruları bölümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 Yüksek Maaşlı Kadroya Personel Alacak ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 Yüksek Maaşlı Kadroya Personel Alacak ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 Yüksek Maaşlı Kadroya Personel Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayına giren ilanlar şöyle;

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ikaznca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak

2-Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. Muafiyet Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

1-Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden varabilirsiniz.)

2-Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)

3-Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,

4-İlan özel şartını sağladığını gösterir belge,

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-ALES ve YDS (YÖKDİL yahut dengi) Belgesi,

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin – Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde bulunan EK-1’de gösterilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin – Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde bulunan EK-1’de gösterilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin – Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde bulunan EK-1’de gösterilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD Genel Şartlar – Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda gösterilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun olduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOÇENT PROFESÖR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu