Başvurular

Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022

Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Niğde ilimizde yer almakta olan Ömer Halisdemir Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Ömer Halisdemir Üniversitesi ilan kapsamı içinde veteriner hekim, mühendis, tekniker ve teknisyen alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 16 Mayıs 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru şekli, yeri ve başvuru sırasında istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası ikaznca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere 1 Adet Veteriner Hekim, 2 Adet Mühendis, 1 Adet Tekniker ve 1 Adet Teknisyen alınacaktır.

Başvuru Yeri : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
Veteriner Hekim 1 Üniversitelerin Veterinerlik Fakültesinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 2016 KPSSP3
Mühendis (Alan 1) 1 Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümünden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 2016 KPSSP3
Mühendis (Alan 2) 1 Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri yahut Bitki Koruma

Bölümünden mezun olmak. Belgelendirmek kaydı ile lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2016 KPSSP3
Tekniker 1 Üniversitelerin Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Süt Hayvancılığı, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Süt ve

Besi Hayvancılığı, Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme ve

Hayvansal Üretim ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile ön lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2016 KPSSP93
Teknisyen 1 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik yahut Elektrik- Elektronik programlarının birinden mezun olmak, Belgelendirmek kaydı ile lise mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 2016 KPSSP94

Başvuru Şartları Nelerdir?

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda gösterilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile alakalı özürlü bulunmamak, nöbetli veya gece çalışmasına engel sağlık sorununin olmaması.
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali ol arak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmaleri feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

(Tüm unvanlar için geçerli)

E) İş tecrübeleri ilan şartlarında gösterilen mezuniyetler sonrası olmalı.

F) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru şekli, yeri ve başvuru sırasında istediğimiz belgeler nelerdir?

 • Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir)
 •  2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Diploma yahut Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı yahut Noter Onaylısı
 • İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istediğimiz belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabilirler.

Eksik yahut yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar ile ilgili yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu bireylere Üniversitemiz aracılığıyla bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon rakamının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuca varılması halinde anlaşma imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Bilgi İçin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240 Tel: 0388 225 2678-2671

Bu makalemizde Ömer Halisdemir Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu