Başvurular

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Konya ilimizde yer almakta olan Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ilan kapsamı içinde bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 23 Ocak 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
 • Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi
 • Değerlendirme
 • Sınav Sonuçları
 • Ücret

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi ikaznca, 2016 KPSS (P3) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) anlaşmali bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday içinden, gerçekleştirilecek yazılı sınav sonunda oluşacak başarı sırasına göre aylık brüt anlaşma ücret tavanının 2 katı 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin altı çizildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript belgesi yahut mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini söyleyen onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı yahut eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte bulunan hükümleri kabul etmek.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut muaf olmak.

Adaylarda aranan özel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Python, Java, Javascript (Angularjs, jquery, npm),
 • Qt Creator, Django, Laravel frameworkleri,
 • BPMN (Business Process Model and Notation),
 • Enterprise Service Bus (ESB),
 • No Sql veritabanları,
 • Rest Api konularında belgelendirmek kaydıyla işinde uzman olmak

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvurular, 09 – 23.01.2018 tarihleri içinde https://www.konya.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak, eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurularak imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte 23.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilmek yahut son başvuru tarihinde anılan adreste olacak biçimde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda alakalıler ile ilgili yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Sözleşmeli Bilişim Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)

 • Üç adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Özgeçmiş belgesi
 • Lisans diploması yahut okul çıkış belgesinin aslı yahut noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (c) maddesinde gösterilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti ardındanki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde gösterilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
 • ÖZEL ŞARTLAR’da tecrübe yahut deneyimi gösteren belgeler
 • 2016 KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan yahut belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır.)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı yahut bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul gören YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı yahut onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan yahut belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Adli sicil kaydı
 • https://www.konya.edu.tr/personeldb adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (2 Nüsha) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2 adet fotoğraf getirilecektir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi neticesinde genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS (P3) puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile YDS puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi başvuru bitim tarihinden bu yana 15 gün içinde https://www.konya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

 1. Program dilleri (Python, Java)
 2. Veritabanı tasarım, yönetim ve güvenliği ( No Sql)
 3. Javascript (Angularjs, jquery)
 4. Rest Api – Business Process Model and Notation (BPMN)
 5. Django, Laravel, Qt Creator frameworkleri

Yazılı sınav, 20.02.2018 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri içinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 (Toplantı Salonu) Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınav neticesinde 100 tam puan üzerinden 70 puanı geçen ve kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Kontenjan sayısı asıl adayla anlaşma imzalanacaktır.

Sınav Sonuçları

Yapılan yazılı sınav sonuçları sınavın bitiminden bu yana 10 gün içinde https://www.konya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asıl adaya en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten bu yana en geç on iş günü içinde anlaşma imzalamak, anlaşmade belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Sınav neticesinde başarılı bulunan adayla, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuca varılması kaydıyla anlaşma yapılabilecektir. Adayın doğuştan yahut sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal kabiliyetleri yönünden özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde engelli olmadığına dair beyanı alınacaktır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden bu yana on iş günü içinde müracaat etmeyen, anlaşma imzaladığı halde anlaşmade gösterilen sürede işe başlamayan yahut bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, ile ilgilin feragat etmiş sayılır.

Asıl adaylardan ile ilgilin feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri ile ilgili da yukarıda gösterilen esaslar uygulanır.

Ücret

Aylık brüt anlaşma ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen anlaşma ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Lakin Kurum, tavan ücretin altında anlaşma düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bilgi için: İdari Personel ve Sicil Şube Müdürü Durmuş Ali ATALAY Tel : 0(332) 221 06 16

Bu makalemizde Necmettin Erbakan Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan anlaşmali personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu