Başvurular

MSB’ Yeni Bir İş İlanı Yayınladı! Kaç Personel Alınacak? Şartları Nelerdir?

MSB’ Yeni Bir İş İlanı Yayınladı! Kaç Personel Alınacak? Şartları Nelerdir?, iş başvuruları bölümünde MSB’ Yeni Bir İş İlanı Yayınladı! Kaç Personel Alınacak? Şartları Nelerdir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. MSB’ Yeni Bir İş İlanı Yayınladı! Kaç Personel Alınacak? Şartları Nelerdir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

MSB’ Yeni Bir İş İlanı Yayınladı! Kaç Personel Alınacak? Şartları Nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı yeni  personel alım ilanını duyurması üzerine iş arayan vatandaşlar yapılacak olan istihdamı araştırmaya başladı. 338 personel alacak olan Milli Savunma Bakanlığı adayları bünyesinde istihdam etmeden önce sınava tabii tutacağını dile getirdi. 31.08.2021 tarihine kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak olan ilanın şartları…

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere;
TABLO-1’de gösterilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de bulunan niteliklerde anlaşmali
personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamı içinde, Bakanlar
Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık yahut Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı
Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer
Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar eğitim detaylarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi
gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle”
butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini sisteme yüklemeyen yahut okunaksız ve eksik yükleyen
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından buluşmaktedir.

f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecek, uygulama sınavı yapacaktır. Başvuru boyunca adayların ilanda yapılacak
güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar ile ilgili alakalı mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

ğ) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yerine getirilmemesi, ilan edilen pozisyon
sayısı kadar müracaat bulunmaması yahut geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen
pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla 2020 senesinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için tespit edilen niteliklere
sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu