Başvurular

Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022

Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alımı yapıyor

Merkez Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası ilan kapsamı içinde 50 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 12 Nisan 2019 ile 22 Nisan 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

  • Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
  • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılır?

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, kuvvetli örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın ileri gelen merkez bankaları içinde yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (50 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında açıkladıkleri e-posta adreslerine yahut Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) açıklama yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Şartları (12 – 22 Nisan 2019)

S 01.01.1987 ve ardından doğmuş olmak.

S Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak bireylerde aranan genel şartları taşımak.

S En az dört yıllık eğitim veren Türkiye yahut yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, ülkeler arası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S Son başvuru tarihi saygınlığıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

S Son başvuru tarihi saygınlığıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yahut Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı yahut Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

S Son başvuru tarihi saygınlığıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı yahut Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan yahut GRE sınavından en az 156 sayısal puan yahut GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

2. Yazılı Meslek Sınavı (4 – 5 Mayıs 2019)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda bulunan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

Seçtikleri gruba göre tabloda gösterilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı tabloda gösterilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı meslek sınavı hemen hemensı 50 puan ve üzerinde olan tabloda gösterilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

İktisat, Ekonometri, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Finansal Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans,

Maliye, Muhasebe, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya

İstatistik, Ekonometri,

Matematik, Matematik

Mühendisliği

Hukuk, Kamu Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

İnsan Kaynakları, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Psikoloji, Sosyoloji, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

İktisat % 40
Ekonometri % 30 150 30
Para-Banka % 30
Muhasebe % 40
Kamu Maliyesi % 40 150 30
Para-Banka % 20
İstatistik % 60
Matematik % 30 50 10
Para-Banka % 10
Hukuk % 90 50 10
Para-Banka % 10
İnsan Kaynakları İşletme % 60 % 30 100 20
Para-Banka % 10

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

Grup Mezun Olunan Bölüm Sınav Konuları Ağırlık Y azılı Meslek Sınavına Çağrılacak Komisyon

Mülakatına

Çağrılacak

Aday Aday
Sayısı*(1) Sayısı*(2)

(1) KPSS, ALES, GRE yahut GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşkıymetlik Tablosu kullanılarak yapılacak sıralama sonucu tabloda gösterilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda gösterilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GRE ALES GMAT ALES
166 100 800 100
165 99 790 99
98 780 98
164 97 770 98
96 760 97
95 750 96
163 94 740 95
162 93 730 94
161 92 720 93
91 710 92
160 90 700 91
89 690 91
159 88 680 90
87 670 89
86 660 88
158 85 650 87
84 640 86
157 83 630 85
82 620 84
81 610 83
156 80 600 82
590 81
585 80

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20 – 22 Mayıs 2019)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (27 – 31 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi aracılığıyla 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların hemen hemensı alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının hemen hemensı alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre tespit edilen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılır?

Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklemesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma yahut geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE yahut GMAT) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS yahut TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Şartlar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S Kamu haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süre hüküm giymemek veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

S Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

S Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış veya bundan dünyaya gelecek borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Konu Alt Başlıkları:

 

Konular Konu Alt Başlıkları
Para-Banka S Para Arzı ve Para Talebi S Enflasyon

S Finansal Piyasalar S Merkez Bankacılığı

S Finansal Krizler S Para Politikası Araçları

İktisat S Mikroekonomi S Uluslararası Ekonomi

S Makroekonomi S Türkiye Ekonomisi

Ekonometri S En Küçük Kareler Yöntemi S Çoklu Regresyonda Tahmin ve

S Regresyon Modellerinin Temel Çıkarsama Sorunları

Varsayımları S Basit Zaman Serileri Modelleri

Muhasebe S Genel Muhasebe

S Maliyet Muhasebesi

S Mali Tablolar Analizi

Kamu Maliyesi S Maliyenin Genel Kavramları S Vergi

S Bütçe S Kamu Ekonomisi

S Maliye Politikası S Maliye Teorisi

İstatistik S Olasılık Hesapları S Örnekleme Tekniği

S Endeks Hesaplamaları S Çok Değişkenli Analiz

S Regresyon ve Korelasyon S Parametrik Olmayan Testler

S Hipotez Testleri S Varyans Analizi

Matematik S Fonksiyonlar S Çok Değişkenli Fonksiyonlar

S Limit ve Süreklilik S Diziler-Seriler

S Türev ve Uygulamaları S Lineer Denklem Sistemleri

S İntegral ve Uygulamaları S Matris-Determinant

Hukuk S Anayasa Hukuku S Vergi Hukuku

S Ticaret Hukuku S İş Hukuku

S Borçlar Hukuku S İdare Hukuku

S Medeni Hukuk S 1211 Sayılı TCMB Kanunu

İnsan Kaynakları S Örgüt Kuramı S Performans ve Kariyer Yönetimi

S Örgütsel Davranış S Eğitim ve Geliştirme

S İnsan Kaynakları Planlaması S Ücret Yönetimi

S Seçme ve Yerleştirme

İşletme S İşletme Politikası ve S Finansal Planlama ve Yönetim

Fonksiyonları S Yönetim ve Organizasyon

S Üretim Planlama ve Yönetimi

Bu makalemizde Merkez Bankası aracılığıyla yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren ilanlara Merkez Bankası iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan uzman yardımcısı alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu