Başvurular

Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

manavgat-belediyesimanavgat-belediyesi

ANTALYA/MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayıl. Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı anlaşmali personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

SINIFI UNVANI ADEDİ ARANACAK ŞARTLAR
A.H. Avukat 2 Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu ve Avukat olmak.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Yukarıda gösterilen şartlara ilaveten;

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48″inci maddesinde gösterilen şartlan taşımak.

2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3. Başka bir kurumda anlaşmali olarak çalışıyor olmamak.

4. En az 2 yıllık mesleki deneyimi olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin ve Avukat ruhsatnamesinin aslı yahut onaylı fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3. Yerleşim yeri belgesi.

4. özgeçmişini anlatan CV.

5. Sağlık raporu,

6. Askerlikle alakalı durumunu gösterir belge,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına dair beyan,

8. 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun 48/A-5’inci maddesinde gösterilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyanı,

9. Adli sicil belgesi,

10. Başka bir kurumda anlaşmali olarak çalışmadığına dair beyanı,

11.2 Adet vesikalık fotoğraf,

(Adayların başvuru yahut atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ve vazifeye başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir . Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU;
Yukarıda gösterilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istediğimiz belgeler ile en geç 01/09/2014 Pazartesi Günü saat 11:00’a kadar Manavgat Belediye Başkanlığı’na şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıs eliyle, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edılmeyece .)

SINAV:
Adaylar 1 Eylül 2014 tarihinde saat 13:00′ da yazılı sınava tabi tutulacalardır.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu