Başvurular

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı 2022

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı 2022, iş başvuru bölümüzde KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yani kısa bilinen ismi ile KYK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. KYK memur alımı ilanı kapsamı içinde 1044 yurt yönetim memuru alımı yapacaktır. KYK 1044 yurt yönetim memuru alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgi haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı Başvurusu 2017
 • KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı Sınavı 2017

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı İlanı 2017

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) bulunan iller için tespit edilen boş pozisyon sayısına göre 601’i kadın 443’ü erkek olmak üzere toplam 1044 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın yahut erkek adaylardan başarılı olan rakamının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar içinden KPSSP3 puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere ekli listede gösterilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek rakamının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği sebebiyle son sıradaki aday rakamının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe tespit edilen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise alakalı mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında gösterilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Lakin, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır).
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,
 7. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurt içindeki yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören yurt dışındaki programlarının birinden mezun olmak,
 8. 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı Başvurusu 2017

Adaylar başvurularını, 05.04.2017 tarihinden 14.04.2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

 • Diploma yahut mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK aracılığıyla denkliği onaylanmış belge),
 • Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
 • Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın rahatlıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday yalnızca bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda olduğu il için sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 24.04.2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavlar aşağıda altı çizildiği biçimde on altı il merkezinde 08.05.2017 tarihinden bu yana yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında bulunan sınav yerinde sınava gireceklerdir.

SIRA NO İLLER SINAV YERİ
1 Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye ADANA
2 Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ANTALYA
3 Ankara, Çankırı, Kırıkkale ANKARA
4 Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük BOLU
5 Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova BURSA
6 Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ERZURUM
7 Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak ESKİŞEHİR
8 Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman GAZİANTEP
9 İstanbul, Edirne, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ İSTANBUL
10 İzmir, Aydın, Manisa, Muğla İZMİR
11 Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir KAYSERİ
12 Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray KONYA
13 Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli MALATYA
14 Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat SAMSUN
15 Trabzon, Artvin, Bayburt, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize TRABZON
16 Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş VAN
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nü fus cüzdanı yahut

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı yahut üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

KYK 1044 Yurt Yönetim Memuru Alımı Sınavı 2017

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri aracılığıyla ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik hemen hemensı esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından yüksek ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 5 iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan yahut T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav neticesinde başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, bireylere bunun bunun yanında herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istediğimiz belgeleri tamamlayarak alakalı il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti sebebiyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını söyleyen askerlik belgesi, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

İl müdürlüklerince adayların teslim ettiği belgeler kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet anlaşmasi imzalatılarak alakalı yurt müdürlüklerinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle anlaşma imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet anlaşmaleri imzalatılarak vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede bulunanlardan vazifeye başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar vazifeye başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek adaylar, herhangi bir nedenle boş kalacak olan anlaşmali pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde vazifeye başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Alınacak olan brüt ücret hizmet yılına bağlı olarak tespit edilmekte olup, 5 yıldan az hizmeti olan Yurt Yönetim Personelinin aylık ücreti aile yardımı hariç hemen hemen 2.158,14.- TL’dir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. İlanen açıklamalur.

EK : Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

İL KADIN ERKEK TOPLAM İL KADIN ERKEK TOPLAM
ADANA 1 3 4 KAHRAMANMARAŞ 8 4 12
ADIYAMAN 5 2 7 KARABÜK 10 0 10
AFYON 18 10 28 KARAMAN 7 4 11
AĞRI 3 2 5 KARS 7 4 11
AKSARAY 4 2 6 KASTAMONU 6 4 10
AMASYA 4 2 6 KAYSERİ 7 4 11
ANKARA 12 12 24 KIRIKKALE 10 4 14
ANTALYA 7 11 18 KIRKLARELİ 12 8 20
ARDAHAN 6 6 12 KIRŞEHİR 3 2 5
ARTVİN 3 6 9 KİLİS 3 2 5
AYDIN 9 4 13 KOCAELİ 9 16 25
BALIKESİR 4 4 8 KONYA 28 16 44
BARTIN 4 2 6 KÜTAHYA 14 9 23
BATMAN 6 3 9 MALATYA 15 9 24
BAYBURT 12 8 20 MANİSA 3 8 11
BİLECİK 3 3 6 MARDİN 4 2 6
BİNGÖL 6 4 10 MERSİN 4 2 6
BİTLİS 3 2 5 MUĞLA 4 5 9
BOLU 6 4 10 MUŞ 5 4 9
BURDUR 8 3 11 NEVŞEHİR 5 2 7
BURSA 10 6 16 NİĞDE 3 7 10
ÇANAKKALE 10 6 16 ORDU 4 2 6
ÇANKIRI 4 2 6 OSMANİYE 9 6 15
ÇORUM 5 2 7 RİZE 10 6 16
DENİZLİ 4 2 6 SAKARYA 7 7 14
DİYARBAKIR 4 2 6 SAMSUN 22 14 36
DÜZCE 5 2 7 SİİRT 4 6 10
EDİRNE 8 4 12 SİNOP 13 8 21
ELAZIĞ 3 2 5 SİVAS 16 10 26
ERZİNCAN 21 13 34 ŞANLIURFA 11 6 17
ERZURUM 12 6 18 ŞIRNAK 2 4 6
ESKİŞEHİR 7 12 19 TEKİRDAĞ 6 4 10
GAZİANTEP 9 4 13 TOKAT 12 7 19
GİRESUN 2 5 7 TRABZON 10 7 17
GÜMÜŞHANE 4 2 6 TUNCELİ 6 4 10
HAKKARİ 2 4 6 UŞAK 12 6 18
HATAY 7 5 12 VAN 4 2 6
IĞDIR 4 2 6 YALOVA 3 2 5
ISPARTA 16 9 25 YOZGAT 4 8 12
İSTANBUL 7 18 25 ZONGULDAK 4 2 6
İZMİR 7 15 22 TOPLAM 601 443 1044

KYK aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 1044 yurt yönetim memuru alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi gibi çeşitli ilan ayrıntılarını verdik. KYK memur alımı ilanı ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca KYK aracılığıyla yayınlanmış bütün ilanlara KYK iş ilanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu