Başvurular

Karatay Belediyesi Zabıta Memuru İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Karatay Belediyesi Zabıta Memuru İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021, iş başvurusu bölümünde Karatay Belediyesi Zabıta Memuru İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı detaylara yer verdik.. Karatay Belediyesi Zabıta Memuru İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Karatay Belediyesi Zabıta Memuru İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Karatay Belediyesi 15 zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. İlan ayrıntılarını makalemizde bulabilir, ilan sonundaki linkten iş başvurunuzu uygulayabilirsiniz.

Başvuru Şartları

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli yahut akıl hastalığı bulunmamak.
  • Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekmektedir,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlana başvurmak için tıklayınız.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu