Başvurular

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapıyor 2022

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yani KKK yayınlamış olduğu ilan ile anlaşmali uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanı kapsamı içinde 11 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirecektir. Adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanına 1 Aralık 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi geniş bir şekilde ilan bilgileri haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Uzman Erbaş Alımı İlanı 2017
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvurusu 2017

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Uzman Erbaş Alımı İlanı 2017

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de gösterilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu yahut yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş yahut er olarak yapmış yahut başvurduğu esnada yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş yahut er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve ardından terhis olanlar),
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi saygınlığıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve ardından doğanlar),
 • Askeri okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde önceden subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) ışığında aşağıda gösterilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler. (a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın anlaşmasi feshedilenler ile kendi isteği ile anlaşmasini yenilemeyenler yahut ayrılanlar alakalı mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi saygınlığıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip anlaşma süresi içinde kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin anlaşmaleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan anlaşmali erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi saygınlığıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut gruplara veya terör örgütlerine kullanıcı hesabı, irtibatı yahut iltisakı bulunmamak, Ayrıca; (a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir yahut üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak, (b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli yahut askeri mahkemeler aracılığıyla otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak, (c) Taksirli suçlar sebebiyle altı ay yahut daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca tertip edilen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) gösterilen değerler içinde bulunmak,

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın yahut temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvurusu 2017

Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silah altında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son seviyede, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar aracılığıyla verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. metotlarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere yanıt verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.  Bu makalemizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 11 bin uzman erbaş alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Aşağıda bulunan kılavuzda başvuru formu, başvuru tarihleri ve diğer başvuru şartları gibi geniş bir şekilde bilgiler bulunmaktadır. İlgili kılavuzu indirerek ilan ile ilgili çok daha kapsamlı bir şekilde bilgilere sahip olabilir ve anında başvuru uygulayabilirsiniz.

KKK 11 Bin Uzman Erbaş Alımı İlanı İçin TIKLAYIN


DİĞER KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kara kuvvetleri komutanlığı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan kara kuvvetleri komutanlığı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu