Başvurular

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kura ile sürekli işçi alacak! İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kura ile sürekli olarak işçi alacak! İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak!, iş başvuruları bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kura ile sürekli olarak işçi alacak! İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kura ile sürekli olarak işçi alacak! İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kura ile sürekli olarak işçi alacak! İŞKUR üzerinden başvuru yapılacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli olarak işçi alınacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTEYE KURA İLE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Personel alım ilanlarına başvuru yapacak adayların kura, sözlü sınav ve KPSS puanı ile personel ile alınacağı bilgisi verildi.

Resmi Gazete’de yayına giren personel alım ilanında başvuru yapacak adaylar için yayınlan ilanda başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği ve Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacağı aktarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanında, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamı içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda bulunan tabloda dağılımı gösterilen biçimde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. ” denildi.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapacaktır. 8) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü isteklerinde gösterilen son başvuru tarihi saygınlığıyla gösterilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. 9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en fazla iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan;  Önlisans mezunu olarak talep şartlarına uygun başvuranlar, 2018 KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış adaylar içinden, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş rakamının 4 (Dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 20/01/2020 PAZARTESİ SABRİ ÇEŞİTLİ 409 EBYS 2 Ortaöğretim mezunları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının olduğu listeler esas alınmak suretiyle açık iş rakamının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi neticesinde tespit edilen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına engel durumunun olmaması

3) Adayların en fazla 40 yaşında olmaları

4) Adaylar, başvurunun son günü saygınlığıyla açıklama ekinde bulunan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. 5) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak. 6) Deneyim Belgesi : SGK hizmet dökümü ile birlikte istediğimiz alanda çalıştığı gösterir belge (çalıştığı kurumdan alınacak) 7) Belirtilen Sertifikalara sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20.01.2020 – 24.01.2020 tarihleri içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak yahut Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gönderilen listede bulunan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 06.02.2020 tarihinde saat 14:00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Avşar Yerleşkesinde bulunan Cahit ZARİFOĞLU Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Kura sonucu tespit edilen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (www.ksu.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakat Sınav Tarihi – Saati ve Yeri : 10.02.2020 Saat 14.00 Rektörlük Binası

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu