Başvurular

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alım ilanı!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alım ilanı!, iş başvuruları bölümünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alım ilanı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alım ilanı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alım ilanı!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bugün yeni bir personel alım ilanı paylaşımı yaptı. İlana göre Medeniyet Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında daimi olarak istihdam etmek üzere 3 personel alımı yapacak.

Personel alımına ilişkin üniversite rektörlüğü aracılığıyla yayına giren ilan ayrıntı kısmı şöyle;

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi ikaznca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz aracılığıyla gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 yahut 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS /

e – YDS) yahut bu dilde yapılan eş kıymetliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için askerlik ile alakalı terhis, muafiyet yahut son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

g. Sınav neticesinde başarılı olduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,

h. Pozisyonuyla alakalı aşağıda gösterilen özel şartlara sahip olmak,

i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek,
kaydıyla anlaşma yapılabilecektir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada gösterilenler dışında personelde özel
nitelikler arayabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. Elden yahut posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular anlaşmali bilişim personeli işe giriş ilanının Resmî Gazete’de, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayına girdiği gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.

Resmi ilanı görüntüleyerek daha fazla bilgi almak için BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu