Başvurular

Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Isparta İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

isparta-il-ozel-idaresiisparta-il-ozel-idaresi

T.C ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36.maddesinin 3’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3’üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı anlaşmali;

1 Şehir Plancısı – 1 Harita Mühendisi

Olmak üzere toplam 2 Teknik personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek etapta yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2014 senesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS – B grubu KPSSP3 puan türünden en yüksek puan ve diğer istenen şartlar esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 5 katı hesap edilerek toplam 10 kişi mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline yahut ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda tespit edilen adayların anlaşmali olarak vazifeye başlatılması yahut başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Isparta İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.ispartaozelidare.gov.tr) adresinden açıklamalacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru yahut atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve vazifeye başlatılamaz. Bunlar vazifeye başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, Ağustos ayı içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.ispartaozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

2-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde gösterilen şartları taşımak.

2.2) Üniversitelerin “ÜNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla anlaşmasi bulunmamak,

2.3) 2014 senesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) aracılığıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS -B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

HARİTA MÜHENDİSİ: Lisans düzeysinde alakalı fakültelerin birinden mezun olmak. Netcad, programını kullanabilmek, mesleği ile alakalı Metraj ve keşif hesapları yapabilmek, ve en az 1 yıllığına iş deneyimine sahip olmak tercih nedenidir.

ŞEHİR PLANCISI: Arcgis, Netcad programlarından en az birini kullanabilmek, Lisans düzeysinde alakalı fakültelerin birinden mezun olmak. En az bir yıllık iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

2.4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

2.5) Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık poblemleri bulunmamak.

2.7) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis yahut 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarndan dolayı hükümlü bulunmamak.

2.8) Son 6 aydır Isparta’da ikamet ediyor olmak tercih nedenidir.

3- BAŞVURU ŞEKLİ:

1- Adayların 07/08/2014 – 15/08/2014 tarihleri içinde Isparta İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan) ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2- İş Talep Formunu eksik dolduran ile eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu diplomasının aslı yahut noter tasdikli sureti

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı yahut onaylı sureti

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

7- Yerleşim yeri belgesi

3- SINAVIN YERİ: İsparta İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu- (Adres:Eğirdir Yolu Üzeri/ 32200-ISPARTA ) Sınav tarihi ve saati adaylara bunun bunun yanında bildirilecektir.

Kamuoyuna ilanen açıklamalur.

Bu ilan 07 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanmıştır.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu