Başvurular

İş Arayan Mühendisler! O Kuruma 30 Personel Alınacak! Şartları Belli Oldu!

İş Arayan Mühendisler! O Kuruma 30 Personel Alınacak! Şartları Belli Oldu!, iş başvuruları bölümünde İş Arayan Mühendisler! O Kuruma 30 Personel Alınacak! Şartları Belli Oldu! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İş Arayan Mühendisler! O Kuruma 30 Personel Alınacak! Şartları Belli Oldu! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İş Arayan Mühendisler! O Kuruma 30 Personel Alınacak! Şartları Belli Oldu!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu aracılığıyla resmi internet sitesinde yayına giren ilana göre birden çok alanda 30 daimi personel alınacak. Son başvuru tarihi 28 Ekim olan ilan için adaylar sınava tabi tutulacak. Mühendis, Ar-Ge Uzmanı, Avukat ve Eczacı alım şartları nelerdir?

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU (AR-GE UZMANI)
Grup No Pozisyon Unvanı Mezun Olunan Lisans Bölümü Pozisyon Adedi Giriş Sınavına
Çağrılacak Aday Sayısı
01 Ar-Ge Uzmanı Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 14 56
02 Ar-Ge Uzmanı Makine Mühendisliği 2 8
03 Ar-Ge Uzmanı Endüstri Mühendisliği 2 8
04 Ar-Ge Uzmanı İktisat, Ekonomi 2 8
05 Ar-Ge Uzmanı İstatistik 1 4
TOPLAM 21 84
GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU (MÜHENDİS-AVUKAT-ECZACI)
Grup No Pozisyon Unvanı Mezun Olunan Lisans Bölümü Pozisyon Adedi Giriş Sınavına Çağrılacak
Aday Sayısı
06 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 3 12
07 Mühendis Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 1 4
08 Mühendis Makine Mühendisliği 1 4
09 Mühendis İnşaat Mühendisliği 1 4
10 Avukat Hukuk Fakültesi 2 8
11 Eczacı Eczacılık Fakültesi 1 4
TOPLAM 9 36

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Ar-Ge Uzmanı)”nda gösterilen lisans bölümlerinin birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik, matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi yahut iletişim fakültesinin bölümlerinden birinde yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora derecesine sahip olmak yahut bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile alakalı alanlarda) en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla kabul gören başka bir belgeye sahip olmak,
4) 01/01/2021 tarihi saygınlığıyla 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak.

c) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için;
1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Mühendis-AvukatEczacı)”nda gösterilen lisans bölümlerinden birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2) ÖSYM aracılığıyla 2020 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSLisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak yahut dil yeterliliği yönünden buna denkliği ÖSYM aracılığıyla kabul gören başka bir belgeye sahip olmak,
4) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu